• Birojs: 63126072; 63126188; 26603244
  • sia_kkp@inbox.lv

Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība, II kārta, projekta Nr. 5.3.1.0/17/I/031

Pašvaldības kapitālsabiedrība SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” 2019.gada vasarā ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējumu uzsāka būvdarbus projekta Nr.5.3.1.0/17/I/031 „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Kandavā, II kārta” ietvaros, kuru rezultātā uzlabota notekūdeņu un ūdensapgādes sistēma Kandavas pilsētā. Īstenojot projektu izbūvēti jauni ūdens un kanalizācijas tīkli Skolas, Lāčplēša, Kurzemes un Vidzemes ielās, jauni pašteces kanalizācijas tīkli Raiņa, Uzvaras, Parka, Tūju, Sabiles un Lielajā ielā, kurā izbūvēta arī jauna kanalizācijas pārsūknēšanas stacija un kanalizācijas spiedvads. Otra jaunā kanalizācijas pārsūknēšanas stacija izbūvēta Pūzurgravas ielā ar spiedvadu Raiņa ielā. Kopējais jaunizbūvēto kanalizācijas tīklu kopgarums Kandavas pilsētā sastāda 3036 metrus un izbūvēto ūdens tīklu kopgarums 1372 metri, būvdarbu ietvaros izbūvētas 108 kanalizācijas pieslēgumu vietas mājsaimniecībām.

Kandavas pilsētas ūdenssaimniecības paplašināšanas būvdarbus veica uzņēmējs AS „UPB” (Reģ. nr. 42103000187) ar kuru, pamatojoties uz veiktās iepirkuma id. Nr. KKP/2019/1 procedūras rezultātiem, 2019.gada 10.jūnijā tika noslēgts būvdarbu līgums par summu EUR 847 252,08 (bez PVN). Darbi tika pabeigti š.g. septembrī un izpilddokumentācija iesniegta Kandavas novada būvvaldē.

Būvdarbi tika veikti atbilstoši SIA „EKOLAT” izstrādātajam būvprojektam „Ūdenssaimniecības attīstība Kandavā II kārta”, kurš veica arī būvdarbu autoruzraudzību par kopējo līguma summu EUR 2800,00 (bez PVN).

Ūdenssaimniecības paplašināšanas būvdarbu būvuzraudzību visu darbu laikā veica SIA „LAKALME” par līguma summu EUR 15 000,00 (bez PVN).

Aicinām Kandavas pilsētas iedzīvotājus, pie kuru mājsaimniecībām ir izbūvēti jaunie inženierkomunikāciju pievadi, pieslēgties pie jaunajām komunikācijām. Vēlamies arī atgādināt, ka Kandavas novada domes saistošajos noteikumos (šeit) ir apstiprinātas līdzfinansējuma izmaksas ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūvei. Par Tehnisko noteikumu saņemšanu vai citu jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi”, Komunālās saimniecības daļas vadītāju Uldi Kunkulbergu, T. 29181411 vai e-pasts: sia_kkp@inbox.lv

Noslēgušies ūdenssaimniecības paplašināšanas būvdarbi Kandavā