• Birojs: 63126072; 63126188; 26603244
  • kkp@tukums.lv

Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība, II kārta, projekta Nr. 5.3.1.0/17/I/031

SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi” (KKP) aicina Kandavas pilsētas mājsaimniecību īpašniekus, pie kuru īpašumiem 2020.gadā tika izbūvēti jaunie ūdens un kanalizācijas tīkli, t. i. Skolas, Lāčplēša, Kurzemes, Vidzemes, Raiņa, Uzvaras, Parka, Tūju, Sabiles un Lielajā ielā pieslēgties pie jaunajām komunikācijām.

Vēlamies atgādināt, ka pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem Nr. 384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu”, iedzīvotājiem, kuru rīcībā ir kanalizācijas notekūdeņu ietaises, kas nav pieslēgtas centralizētajiem tīkliem, līdz 2021.gada 31.decembrim bija jāreģistrē KKP un jāsaved kārtībā, ja nepieciešams, atbilstoši vides aizsardzības prasībām. Ja šajā termiņā decentralizētās kanalizācijas sistēmas atbilstība prasībām nebūs nodrošināta un attiecīgajam īpašumam piegulošās ielas vai ceļa robežās ir ierīkota centralizētā kanalizācijas sistēma, īpašnieka pienākums ir ierīkot pieslēgumu centralizētajai kanalizācijas sistēmai līdz 2023. gada 31. decembrim.

Centralizētās ūdens un kanalizāciju sistēmas paplašināšanas darbi Kandavā, tika veikti Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Kandavā, II kārta” (Identifikācijas Nr. 5.3.1.0/17/I/031) ietvaros. Būvdarbu ietvaros izbūvētas 108 kanalizācijas pieslēgumu vietas mājsaimniecībām, pie kurām, izmantojot pašvaldības līdzfinansējumu, 72 mājsaimniecību īpašnieki jau izbūvējuši un pieslēguši savus iekšējos tīklus.

 Vairāk par pieslēgumu centralizētajiem ūdensvadam un kanalizācijai ierīkošanu var jautāt KKP speciālistiem, zvanot pa tālruni 26603244, 29181411 vai rakstot uz e-pastu sia_kkp@inbox.lv. Aktuālā informācija, atrodama arī tīmekļa lapā https://kkp.kandava.lv/.

 

AICINĀM MĀJSAIMNIECĪBU ĪPAŠNIEKUS  PIESLĒGTIES CENTRALIZĒTAI KANALIZĀCIJAI!