• Birojs: 63126072; 63126188; 26603244
  • kkp@tukums.lv

Publiskojamā informācija

Publiskojamā informācija

Publiskojamā informācija par kapitālsabiedrības darbību saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumu:

* Finanšu mērķi

* Statūti

* Valde

* Īpašuma struktūra

* Organizatoriskā struktūra

* Veiktās iemaksas

* Starpperiodu pārskati

* Gada pārskati

* Ziedojumi

* Iepirkumi

* Dalībnieku sapulces

* Atalgojuma politikas principi

* Vispārējie stratēģiskie mēŗki

* Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu