• Birojs: 63126072; 63126188; 26603244
  • kkp@tukums.lv

Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība, II kārta, projekta Nr. 5.3.1.0/17/I/031

SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi” (KKP) vēlas atgādināt, ka 2020. gada rudenī noslēdzās ūdenssaimniecības paplašināšanas būvdarbi Kandavā, kas tika veikti Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Kandavā, II kārta” (Identifikācijas Nr. 5.3.1.0/17/I/031) ietvaros. Iedzīvotāju ērtībām un vides piesārņojuma mazināšanas nolūkā tika izbūvēti jauni ūdens un kanalizācijas tīkli Skolas, Lāčplēša, Kurzemes un Vidzemes ielās, jauni kanalizācijas tīkli Raiņa, Uzvaras, Parka, Tūju, Sabiles un Lielajā ielā. Būvdarbu ietvaros izbūvētas 108 kanalizācijas pieslēgumu vietas mājsaimniecībām, pie kurām, izmantojot pašvaldības līdzfinansējumu, 72 mājsaimniecību īpašnieki jau izbūvējuši pievadus un pieslēgušies komunikācijām.

Aicinām Kandavas iedzīvotājus, pie kuru mājsaimniecībām ir izbūvēti jaunie kanalizāciju tīkli, izbūvēt iekšējos tīklus līdz savai mājai un pieslēgties centralizētai kanalizācijai, lai kopumā mazinātu piesārņojuma nokļūšanu vidē, kas noplūst no nekvalitatīvām krājbedrēm un „sirsniņmājiņām”.  

Vairāk par pieslēgumu centralizētajiem ūdensvadam un kanalizācijai ierīkošanu var jautāt KKP speciālistiem, zvanot pa tālruni 26603244, 29181411 vai rakstot uz e-pastu sia_kkp@inbox.lv. Aktuālā informācija, atrodama arī tīmekļa lapā https://kkp.kandava.lv/.

AICINĀM MĀJSAIMNIECĪBU ĪPAŠNIEKUS  PIESLĒGTIES CENTRALIZĒTAI KANALIZĀCIJAI!