• Birojs: 63126072; 63126188; 26603244
  • kkp@tukums.lv

2024

Cenu aptauja „Siltumtīklu pievada, siltummezgla un iekšējo tīklu būvprojekta izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Tirgus laukums 6, Kandavā”

2024. gada 26. aprīlī noslēdzās cenu aptauja „Siltumtīklu pievada, siltummezgla un iekšējo tīklu būvprojekta izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Tirgus laukums 6, Kandavā”. Ar 2024. gada 29. aprīļa SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi” iepirkuma komisijas lēmumu tiesības slēgt līgumu piešķirtas SIA “SILTUMTEHSERVISS”, reģistrācijas Nr. 42402005862, Maskavas iela 5A, Rēzekne, LV-4604, par līguma summu 4800,00 EUR (bez PVN). Pievienotās vērtības nodoklis tiek piemērots, saskaņā ar spēkā esošajiem normatīviem aktiem.


 SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” veic cenu aptauju „Siltumtīklu pievada, siltummezgla un iekšējo tīklu būvprojekta izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Tirgus laukums 6, Kandavā”

Ieinteresētais Pretendents Cenu aptaujas dokumentāciju var saņemt lejuplādējot elektroniskajā formātā Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS) ŠEIT

Pretendenti savus piedāvājumus Iepirkumam var iesniegt līdz 2024. gada 25. aprīļa plkst. 10:00 SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” birojā - „Robežkalni”, Kandavas pagasts, Tukuma novads, LV-3120