• Birojs: 63126072; 63126188; 26603244
  • kkp@tukums.lv

Kā kļūt par mūsu klientu?

Lai kļūtu par mūsu klientu un saņemtu nepieciešamos pakalpojumus, aicinām Jūs ierasties  mūsu birojā noslēgt pakalpojuma līgumu/ -us, līdzi ņemot:

* personu apliecinošu dokumentu ;

* īpašuma apliecinošu dokumentu (zemesgrāmatas apliecību, tiesas spriedumu, mantojuma apliecību, pirkšanas un pārdošanas līgumu, nomas līgumu ar īpašnieka pilnvaru slēgt līgumu).

Īpašuma īpašnieku maiņas gadījumā lūdzam iepriekšējo īpašnieku paziņot par līgumsaistību izbeigšanu, bet jauno īpašnieku aicinām noslēgt pakalpojuma līgumu. Papildus informējam, ka tiem klientiem, kas ir uzstādījuši skaitītāju un līdz šim norēķinājās pēc patēriņa normām, arī ir jāierodas noslēgt vienošanos pie pakalpojuma līguma.

Skaitītāja rādījumi jāpaziņo katru mēnesi no 25. līdz 30.datumam, zvanot pa tel. 63126188;  63126072; sūtot sms vai whatsappā 26603244 vai rakstot e-pastā kkp@tukums.lv


 Maksājumus var veikt :

* veikalu tīkla MAXIMA kasēs (komisija EUR 0,59)

* pasta nodaļās (komisija EUR 0,50)

* platformā Bill.me

* ar pārskaitījumu uz kādu no bankas kontiem

  • AS "Swedbank"           LV75HABA0551039023222
  • AS "SEB banka"           LV92UNLA0011000508607
  • AS "Citadele Banka"   LV07PARX0012736490001