• Birojs: 63126072; 63126188; 26603244
  • sia_kkp@inbox.lv

Kā kļūt par mūsu klientu?

Lai kļūtu par mūsu klientu un saņemtu nepieciešamos pakalpojumus, aicinām Jūs ierasties  mūsu birojā noslēgt pakalpojuma līgumu/ -us, līdzi ņemot:

* personu apliecinošu dokumentu ;

* īpašuma apliecinošu dokumentu (zemesgrāmatas apliecību, tiesas spriedumu, mantojuma apliecību, pirkšanas un pārdošanas līgumu, nomas līgumu ar īpašnieka pilnvaru slēgt līgumu).

Īpašuma īpašnieku maiņas gadījumā lūdzam iepriekšējo īpašnieku paziņot par līgumsaistību izbeigšanu, bet jauno īpašnieku aicinām noslēgt pakalpojuma līgumu. Papildus informējam, ka tiem klientiem, kas ir uzstādījuši skaitītāju un līdz šim norēķinājās pēc patēriņa normām, arī ir jāierodas noslēgt vienošanos pie pakalpojuma līguma.

Skaitītāja rādījumi jāpaziņo katru mēnesi no 25. līdz 30.datumam, zvanot pa tel. 63126188;  63126072; sūtot sms 26603244 vai rakstot e-pastā sia_kkp@inbox.lv 


 Maksājumus var veikt :

* SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi” kasē “Robežkalnos”, Kandavas pagastā, Kandavas novadā (skaidrā naudā vai ar bankas karti)

* SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi”  kasē Kandavas novada sociālā dienestā Jelgavas ielā 4a, Kandavā (tikai skaidrā naudā)

* veikalu tīkla MAXIMA kasēs (komisija EUR 0,50)


 SIA "Kandavas komunālie pakalpojumi" rekvizīti:

Reģistrācijas numurs : 41203006844
Bankas konti :

  • AS "Swedbank" HABALV22 LV75HABA0551039023222
  • AS "SEB banka" UNLALV2X LV92UNLA0011000508607
  • AS "Citadele Banka" PARXLV22 LV07PARX0012736490001