• Birojs: 63126072; 63126188; 26603244
  • sia_kkp@inbox.lv

Par uzņēmumu

Par uzņēmumu

  SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi” ir uzņēmums, kur 100% kapitāla daļu turētājs ir Kandavas novada dome, kas darbojas saskaņā ar Statūtiem un Kandavas novada domes rīkojumiem un lēmumiem. Ar dažādiem nosaukumiem un darbības veidiem uzņēmums Kandavā darbojas jau ilgus gadus, bet uzņēmumu reģistrā ir reģistrēts 1995.gada 27.decembrī un komercreģistrā pārreģistrēts kā SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi” 2004.gada 13.maija.

  Uzņēmums galvenokārt pakalpojumus sniedz Kandavas novadā. Uzņēmuma pamatdarbība ir:

• dzeramā ūdens ieguve un ūdens piegāde,

• notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana centralizētajās kanalizācijas sistēmās,

• asenizācijas pakalpojumi,

• namu apsaimniekošana,

• kapsētu apsaimniekošana Kandavas novadā,

• apkures pakalpojumu sniegšana fiziskām un juridiskām personām.

Papildus pakalpojumi ir remonta darbi, zāles pļaušanas un teritorijas sakopšanas pakalpojumi un citi pakalpojumi uzņēmuma iespēju un kompetences robežās.

2018.gada 28.jūnijā Kandavas novada domes sēdē tika apstiprināta "Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Kandavas komunālie pakalpojumi" vidēja termiņa attīstības stratēģija 2018. - 2023. gadam" .

LOGO