• Birojs: 63126072; 63126188; 26603244
  • kkp@tukums.lv

Par uzņēmumu

Par uzņēmumu

SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi” ir uzņēmums, kur 100% kapitāla daļu turētājs ir Tukuma novada pašvaldība, kas darbojas saskaņā ar Statūtiem. Ar dažādiem nosaukumiem un darbības veidiem uzņēmums Kandavā darbojas jau ilgus gadus, bet uzņēmumu reģistrā ir reģistrēts 1995.gada 27.decembrī un komercreģistrā pārreģistrēts kā SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi” 2004.gada 13.maija.

Uzņēmums galvenokārt pakalpojumus sniedz Kandavas un pagastu apvienības teritorijā. Uzņēmuma pamatdarbība ir:

• dzeramā ūdens ieguve un ūdens piegāde Kandavas  un pagastu apvienības teritorijā,

• notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana centralizētajās kanalizācijas sistēmās,

• asenizācijas pakalpojumi,

• namu apsaimniekošana,

• kapsētu apsaimniekošana Kandavas  un pagastu apvienības teritorijā,

• apkures nodrošināšana Kandavas  un pagastu apvienības teritorijā.

Papildus pakalpojumi ir remonta darbi, zāles pļaušanas un teritorijas sakopšanas pakalpojumi un citi pakalpojumi uzņēmuma iespēju un kompetences robežās.

2018.gada 28.jūnijā Kandavas novada domes sēdē tika apstiprināta "Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Kandavas komunālie pakalpojumi" vidēja termiņa attīstības stratēģija 2018. - 2023. gadam" .

2020.gada 26.novembrī tika apstiprināti Kandavas novada domes līdzdalības izvērtējums SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi”

LOGO