• Birojs: 63126072; 63126188; 26603244
  • sia_kkp@inbox.lv

Siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšana, īstenojot jauna posma būvniecību Kandavā, projekta Nr.4.3.1.0./18/A/004

Lai sakārtotu siltumapgādes sistēmu novadā, un, līdz ar to samazinātu arī apkures tarifus, pašvaldības kapitālsabiedrība SIA “Kandavas Komunālie pakalpojumi” (SIA “KKP”) iesniegusi Centrālo finanšu un līgumu aģentūrai (CFLA) projekta pieteikumu “Siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšana, īstenojot jauna posma būvniecību Kandavā”, kas paredz Kūrorta ielas katlumājas slēgšanu, lai esošās ēkas pievienotu jaunajai centrālajai pilsētas katlumājai.

 26.07.2018. starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi” ir parakstīts Līgums par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr. 4.3.1.0/18/A/004.

Projekta darbību īstenošanas laiks pēc Līguma noslēgšanas ir 24 mēneši.

 Projekta īstenošanas gadījumā, tiks uzlabota Kandavas siltumapgādes efektivitāte, izbūvējot jaunu siltumenerģijas posmu (aptuveni 800 m) starp divu katlu māju siltumapgādes sistēmām, ar mērķi - slēgt centralizētajā siltumapgādes sistēmā esošu, neefektīvu siltuma avotu (Kūrorta ielas katlu māja), un tai pievienotos patērētājus pieslēgt citam - energoefektīvam siltuma avotam (Mazā skolas iela 2, jaunā katlu māja). Papildus nomainot vecās siltumtrases tiks samazināti siltumenerģijas zudumi pārvades un sadales sistēmas esošo (veco) siltumtrašu posmos. Bet, ņemot vērā, ka tiek izbūvēts jauns savienojošais siltumtrašu posms, tad kopējie siltumenerģijas zudumi no trasēm nedaudz pieaug. Toties ekonomija tiek iegūta no kurināmā un elektroenerģijas patēriņa samazinājuma. Likvidējot neefektīvo Kūrorta ielas katlumāju, tiks samazinātas ekspluatācijas un uzturēšanas izmaksas, kā arī uzlabosies siltumapgādes sistēmas hidrauliskie rādītāji, nomainot siltumtrašu posmus Kūrorta ielas trasēs. Jāpiemin, ka šobrīd Kūrorta ielas 3,5, un 7 māju iedzīvotājiem par apkuri nākas maksāt vairāk, kā citviet pilsētā.

 Projekta kopējie izdevumi: 291 482,15 EUR (divi simti deviņdesmit viens tūkstotis četri simti astoņdesmit divi eiro un 15 centi), no tiem kopējie attiecināmie izdevumi: 240 894,34 EUR (divi simti četrdesmit tūkstoši astoņi simti deviņdesmit četri eiro un 34 centi):

Atbalsta summa: 40 % no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 96

357,74 EUR (deviņdesmit seši tūkstoši trīs simti piecdesmit septiņi eiro un 74 centi) Projekta kopējie neattiecināmie izdevumi: 50 587,81 EUR (piecdesmit tūkstoši pieci simti astoņdesmit septiņi eiro un 81 cents).

 Siltumapgādi plānots uzlabot arī Vānes pagastā

 Lai sakārtotu kopējo siltumapgādes sistēmu visā novadā, tiek domāts arī par pagastu teritorijām, kur izmaksas ir īpaši augstas. Ir veikti aprēķinu un rasta alternatīva, kā uzlabot siltumapgādi Vānes pagastā. SIA KKP domei iesniedza vairākus risinājums. Viens no tiem bija projekta pieteikums CFLA, tomēr tas izrādījās dārgs, tāpēc tika izstrādāts alternatīvs risinājums un apstiprināts projekts „Siltuma avota efektivitātes paaugstināšana Kandavas novada Vānē”.

 Projekta kopējās izmaksas aptuveni 80 000 EUR. Projektu paredzēts īstenot jau šogad. Termiņš līdz 30.11.2018.

 Projekta rezultātā esošajā katlu mājā tiks nomainīti malkas apkures katli uz diviem kokskaidu granulu katliem ar kopējo jaudu 400 KW. Tāpat tiks izbūvēts skurstenis, granulu tvertne 23,7 m3 apjomā, trīs siltummezgli un veikta katlu apsaiste.

Turpinās siltumapgādes sistēmas sakārtošana