• Birojs: 63126072; 63126188; 26603244
  • kkp@tukums.lv

Siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšana, īstenojot jauna posma būvniecību Kandavā, projekta Nr.4.3.1.0./18/A/004

 Pašvaldības kapitālsabiedrība SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” (SIA “KKP”) būvdarbus siltumtrašu pārbūves posmam Kūrorta ielā plāno uzsākt vēl līdz šī gada beigām. Kandavas pilsētas siltumapgādes sistēmas energoefektivitāte paaugstināšanas būvdarbi tiks finansēti Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta Nr. 4.3.1.0/18/A/004 “Siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšana, īstenojot jauna posma būvniecību Kandavā” ietvaros.
    2019.gada 19.augustā, SIA „KKP” iepirkumu komisija, pieņēma lēmumu par būvdarbu iepirkuma (id. Nr. KKP/2019/10) rezultātiem. Līguma slēgšanas tiesības tika piešķirtas pretendentam SIA „Amatnieks”, Reģistrācijas Nr.49203000191 par kopējo līguma summu EUR 273 948,29 bez PVN.
   2019.gada 29.jūlijā, SIA „KKP” iepirkumu komisija, pieņēma lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu būvuzraudzības pakalpojuma veicējam SIA „Akorda” Reģistrācijas Nr.40003686472, par līguma summu EUR 10 990,00 bez PVN. Lēmums pieņemts pamatojoties uz veikto tirgus izpētes procedūru “Siltumtrašu posmu pārbūve un savienojošā posma izbūve, Kandavā. Būvuzraudzība.” (id. Nr. KKP/2019/5).
 Projekta īstenošanas pašu finansējuma daļai Kandavas novada dome nolēma ņemt aizņēmumu Valsts kasē SIA “KKP” pamatkapitāla palielināšanai.

Drīzumā Kandavā plānoti siltumtrases pārbūves darbi Kūrorta ielā