• Birojs: 63126072; 63126188; 26603244
  • sia_kkp@inbox.lv

Siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšana, īstenojot jauna posma būvniecību Kandavā, projekta Nr.4.3.1.0./18/A/004

Pašvaldības kapitālsabiedrība SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” informē Kandavas pilsētas iedzīvotājus, ka Martā ir uzsākti siltumtrases pārbūves darbi Kandavā, kas tiek veikti Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta “Siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšana, īstenojot jauna posma būvniecību Kandavā” (id. Nr. 4.3.1.0/18/A/004) ietvaros.

Būvdarbu veicējs SIA „Amatnieks” ir vecis siltumtrases nospraušanas darbus un uzsācis trases rakšanas darbus zaļajā zonā starp Zīļu un Kūrorta ielu. Paralēli tiek veikti iekšējo siltumtīklu montāžas būvdarbi Kūrorta ielas namu Nr.3., Nr.5. un Nr.7 pagrabos. Būvdarbi objektā norisinās saskaņā ar plānoto laika grafiku, un tiek veikti atbilstoši SIA „District Heating Partner” izstrādātajam būvprojektam „Jauna siltumtrases posma izbūve un esošo siltumtīklu pārbūve”, kas paredz siltumtīklu izbūvi un pārbūvi Sabiles, Ozolu, Zīļu, Lielā ielā 11 un Kūrorta ielā. Siltumtrašu posmu izbūves būvuzraudzību veic SIA „Akorda”.

 Projekta īstenošanas pašu finansējuma daļai Kandavas novada dome ir saņēmusi finansējuma atbalstu no Valsts kases un veikusi ieguldījumus SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi” pamatkapitāla palielināšanai.

Uzsākti siltumtrases pārbūves būvdarbi Kūrorta ielā