• Birojs: 63126072; 63126188; 26603244
  • sia_kkp@inbox.lv

Siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšana, īstenojot jauna posma būvniecību Kandavā, projekta Nr.4.3.1.0./18/A/004

Pašvaldības kapitālsabiedrība SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” 2019.gada pavasarī ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējumu uzsāka realizēt projektu Nr. 4.3.1.0/18/A/004 “Siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšana, īstenojot jauna posma būvniecību Kandavā”, kura rezultātā izbūvēts jauns siltumtrases posms un uzlabota siltumapgādes sistēmas efektivitāte, noslēdzot centralizēto siltumapgādes avotu no Kūrorta ielas katlu mājas un pievienojot klientus jaunam energoefektīvākam siltumapgādes siltuma avotam Sabiles ielas katlu mājai.

Jaunās siltumtrases posma izbūves darbus par kopējo līguma summu EUR 273 934,26 bez PVN veica SIA „Amatnieks”. Jaunā trase 2020.gada 23.jūlijā tika nodota ekspluatācijā (Kandavas novada būvvaldes akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā). Kopumā jaunā siltumtrases posma kopgarums sastāda 778 metrus, kurš izbūvēts no Sabiles- Ozolu ielas krustojuma virzienā pa Ozolu un Zīļu ielu, tad pāri kalnam uz Kūrorta ielas 2A, 3, 5,7 un Lielās ielas 11 ēkai. Kūrorta ielas namu Nr.3., Nr.5. un Nr.7 pagrabos veikti arī jaunu iekšējo siltumtīklu montāžas darbi.

 Būvdarbi tika veikti atbilstoši SIA „District Heating Partner” izstrādātajam būvprojektam „Jauna siltumtrases posma izbūve un esošo siltumtīklu pārbūve”, kuri veica arī būvdarbu autoruzraudzību par kopējo līguma summu EUR 2000,00 bez PVN. Siltumtīklu uzlabošanas būvdarbu būvuzraudzību visu darbu laikā veica profesionāla būvuzraugu komanda no SIA „Akorda” par līguma summu EUR 10 990,00 bez PVN.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas sastāda EUR 240 894,34 no kurām Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums 40%, t.i. EUR 96 357,74. Projekta pašu finansējuma daļa Kandavas novada dome saņēma finansējuma atbalstu no Valsts kases, kuru ieguldīja SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” pamatkapitāla palielināšanai.

Noslēgušies jaunās siltumtrases izbūves darbi Kandavā