• Birojs: 63126072; 63126188; 26603244
  • sia_kkp@inbox.lv

Siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšana, īstenojot jauna posma būvniecību Kandavā, projekta Nr.4.3.1.0./18/A/004

SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” (SIA "KKP") 2019.gada 26.novembrī parakstīja līgumu ar SIA „Amatnieks”, Reģistrācijas Nr.49203000191 par būvdarbu uzsākšanu siltumtrases pārbūvei Kūrorta ielā. Būvdarbu līguma kopējā summa sastāda EUR 273 948,29 bez PVN un plānots, ka būvdarbi saskaņā ar SIA „District Heating Partner”, Reģistrācijas Nr.40203124127 izstrādāto būvprojektu „Jauna siltumtrases posma izbūve un esošo siltumtīklu pārbūve” tiks veikti Sabiles, Ozolu, Zīļu, Lielā ielā 11 un Kūrorta ielā.

Kandavas pilsētas siltumapgādes sistēmas energoefektivitāte paaugstināšanas būvdarbi tiks finansēti Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta Nr. 4.3.1.0/18/A/004 “Siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšana, īstenojot jauna posma būvniecību Kandavā” ietvaros.

Siltumtrašu posmu būvdarbu būvuzraudzību veiks SIA „Akorda”, Reģistrācijas Nr.40003686472 par līguma summu EUR 10 990,00 bez PVN.

Projekta īstenošanas pašu finansējuma daļai Kandavas novada dome ir saņēmusi finansējuma atbalstu no Valsts kases un veiks ieguldījumus SIA “KKP” pamatkapitāla palielināšanai.

Noslēgts būvdarbu līgums par siltumtrases pārbūves darbiem Kūrorta ielā