• Birojs: 63126072; 63126188; 26603244
  • kkp@tukums.lv

Siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšana, īstenojot jauna posma būvniecību Kandavā, projekta Nr.4.3.1.0./18/A/004

 SIA “Kandavas Komunālie pakalpojumi” (SIA “KKP”) ir noslēgusi līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA) par projekta Nr. 4.3.1.0/18/A/004 “Siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšana, īstenojot jauna posma būvniecību Kandavā” realizēšanu, kas paredz Kūrorta ielas katlumājas slēgšanu, lai esošās ēkas pievienotu jaunajai centrālajai pilsētas katlumājai.

15.10.2018. SIA “KKP” uzsāka tirgus izpēti par projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumu sniegšanu. Tirgus izpētes rezultātā 20.11.2018. SIA “KKP” ar tirgus izpētes uzvarētāju SIA “District Heating Partner” noslēdza līgumu par projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumu sniegšanu par pretendenta piedāvāto līgumcenu 10 000,00 EUR bez PVN. Šobrīd SIA “District Heating Partner” veic tehniskā projekta izstrādi, pēc kuras pabeigšanas plānots veikt būvdarbu iepirkumu.

Kohēzijas fonda līdzfinansējuma projekta “Siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšana, īstenojot jauna posma būvniecību Kandavā” realizācija veiksmīgi turpinās