• Birojs: 63126072; 63126188; 26603244
  • sia_kkp@inbox.lv

Siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšana, īstenojot jauna posma būvniecību Kandavā, projekta Nr.4.3.1.0./18/A/004

SIA “Kandavas Komunālie pakalpojumi” (SIA “KKP”) ar ES fondu līdzfinansējumu turpina realizēt projektu Nr. 4.3.1.0/18/A/004 “Siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšana, īstenojot jauna posma būvniecību Kandavā”.

Šī gada maijā tika pabeigti projektēšanas darbi un 17.05.2019. tika izsniegta būvatļauja.

11.06.2019. SIA “KKP” izsludināja būvdarbu iepirkumu “Siltumtrašu posmu pārbūve un savienojošā posma izbūve, Kandavā. Būvdarbi.”, id. Nr. KKP/2019/4. Tomēr 26.06.2019. Iepirkuma komisija pieņēma lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, jo iepirkuma dokumentos bija nepieciešams veikt grozījumus, kā rezultātā varētu mainīties iespējamo pretendentu loks.

Savukārt, 12.06.2019. SIA “KKP” izsludināja tirgus izpēti “Siltumtrašu posmu pārbūve un savienojošā posma izbūve, Kandavā. Būvuzraudzība.”, id. Nr. KKP/2019/5. Vairāk informācijas par tirgus izpēti atrodams tīmekļvietnē http://kandava.lv/publiskie_iepirkumi/siltumtrasu_posmu_parbuve_un_savienojosa_posma_izbuve_kandava_buvuzraudziba.

27.06.2019. SIA “KKP” būvdarbiem izsludināja atkārtotu iepirkuma procedūru “Siltumtrašu posmu pārbūve un savienojošā posma izbūve, Kandavā. Būvdarbi.”, id. Nr. KKP/2019/10

Izsludināti iepirkumi Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta “Siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšana, īstenojot jauna posma būvniecību Kandavā” realizācijai