• Birojs: 63126072; 63126188; 26603244
  • sia_kkp@inbox.lv

Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība, II kārta, projekta Nr. 5.3.1.0/17/I/031

Pašvaldības kapitālsabiedrība SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” 2019.gada jūlijā uzsāka ūdenssaimniecības paplašināšanas darbus Kandavas pilsētas teritorijā, kas notiek Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Kandavā, II kārta” (Identifikācijas Nr. 5.3.1.0/17/I/031) ietvaros.

Būvuzņēmējs AS „UPB” pagājušajā gadā ir veicis būvdarbus atbilstoši plānotajam darbu grafikam un Kandavas pilsētā izbūvējis jaunus kanalizācijas un ūdens tīklus Skolas un Lāčplēša ielās, jaunus kanalizācijas tīklus Raiņa un Parka ielās, uzsācis ūdenssaimniecības tīklu paplašināšanas darbus Vidzemes, Kurzemes un Uzvaras ielās, kā arī izbūvējis jaunu notekūdeņu pārsūknēšanas staciju Pūzurgravas ielā. Noslēgtā būvdarbu līguma summa sastāda EUR 847 252,08 bez PVN.   Objekta būvuzraudzību veic profesionāli SIA „Lakalme” būvuzraugi.

Ūdenssaimniecības paplašināšanas būvdarbus pilsētā plānots pabeigt un visus jaunos tīklus nodot ekspluatācijā līdz 2020.gada 30.jūlijam, lūdzam iedzīvotājus būt saprotošiem un rēķināties ar īslaicīgiem satiksmes ierobežojumiem būvdarbu veikšanas laikā. Informācija par transporta kustības ierobežojumiem un satiksmes organizācijas shēmas tiks savlaicīgi publicētas SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” mājas lapā www.kkp.kandava.lv .

 Aicinām Kandavas pilsētas iedzīvotājus, kuru mājsaimniecību teritorijām pieguļošajās ielās jau ir izbūvēti jaunie inženierkomunikāciju tīkli un pievadi līdz sarkanajai līnijai, plānot un veikt izbūvi savu īpašumu teritorijā, lai pieslēgtos pie jaunajām komunikācijām. Vēlamies arī atgādināt, ka Kandavas novada domes saistošajos noteikumos  ir apstiprinātas līdzfinansējuma izmaksas ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūvei.

Par Tehnisko noteikumu saņemšanu vai citu jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi”, Komunālās saimniecības daļas vadītāju Uldi Kunkulbergu, T.: 29181411 vai e-pasts: sia_kkp@inbox.lv

Ūdenssaimniecības paplašināšanas darbi Kandavas pilsētā