• Birojs: 63126072; 63126188; 26603244
  • sia_kkp@inbox.lv

Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība, II kārta, projekta Nr. 5.3.1.0/17/I/031

Pašvaldības kapitālsabiedrība SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” informē Kandavas pilsētas iedzīvotājus, ka maijā ir atsākušies ūdenssaimniecības paplašināšanas būvdarbi Kandavas pilsētā, kas tiek veikti Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Kandavā, II kārta” (Identifikācijas Nr.5.3.1.0/17/I/031) ietvaros.

Būvuzņēmējs AS „UPB” uzsācis darbus Lielā ielā pie tilta pār Abavas upi, kur tiek veikti jaunas sūkņu stacijas izbūves darbi, centralizēto kanalizācijas tīklu un pieslēgumu līdz mājsaimniecību robežai izbūve. Būvdarbi norisinās arī Raiņa un Uzvaras ielās, kur tiek atjaunots asfalta segums un veikti ielu malu labiekārtošanas darbi. Lūdzam iedzīvotājus būt saprotošiem par īslaicīgajiem apgrūtinājumiem, kas rodas būvdarbu veikšanas laikā un ievērot darbu veikšanas vietās izliktās kustību ierobežojošas ceļa zīmes.

Aicinām Kandavas iedzīvotājus pieslēgties centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem, un sazināties ar komunālo saimniecību par pieteikumu iesniegšanu pieslēgumu izbūvei mājsaimniecībām, un tehnisko noteikumu saņemšanu, lai pēc pievadu izbūves un to uzmērīšanas varētu pieteikties Kandavas novada domes līdzfinansējumam, atbilstoši pašvaldības saistošajiem noteikumiem 

Projektā tiek veikta kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu paplašināšana Kandavas pilsētas Lāčplēša, Skolas, Parka, Sabiles, Kurzemes, Vidzemes, Uzvaras, Lielā, Raiņa un Tūju ielās. Būvdarbus plānots pabeigt līdz 2020.gada augustam.

Maijā atsākti ūdenssaimniecības paplašināšanas būvdarbi Kandavā