• Birojs: 63126072; 63126188; 26603244
  • kkp@tukums.lv

Ziedojumi

SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi” kā publiskas personas kapitālsabiedrībai pastāv ierobežojumi dāvinājumu (ziedojumu) veikšanai saskaņā ar Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumu.

SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi” līdz šim nav saņēmusi ziedojumus (dāvinājumus).

Dāvinājumi/ziedojumi var tikt paredzēti kultūras, mākslas zinātnes, izglītības, sporta, vides vai veselības aizsardzības, kā arī sociālās palīdzības veicināšanai.