• Birojs: 63126072; 63126188; 26603244
  • kkp@tukums.lv

Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu

SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi” saņemtais valsts vai pašvaldības budžeta finansējums (EUR)

 

No valsts budžeta

No pašvaldības budžeta (ieguldījums pamatkapitālā)

Mērķis

KOPĀ

2021. gads

-

31 650 EUR[1]

Valdeķu un Cēres notekūdeņu attīrīšanas

iekārtu uzlabošana

31 650 EUR

2022. gads

-

26 993 EUR [2]

Naudas ieguldījums pamatkapitālā – ārējās siltumtrases pievadu pie daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Lielā iela 14, Kandavā, Tukuma

novadā, izbūvei

26 993 EUR


[1] Kandavas novada domes 2021. gada 27. maija lēmums Nr.7 28.§. “Par SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” pamatkapitāla palielināšanu”.

 [2] Tukuma novada domes 2022. gada 28. septembra lēmumu (prot.Nr.16, 2.§) “Par SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi” pamatkapitāla palielināšanu”