• Birojs: 63126072; 63126188; 26603244
  • kkp@tukums.lv

Vispārējie stratēģiskie mērķi

Ar 2020.gada 26.novembra Kandavas novada domes sēdē (protokols Nr.19 3.§) apstiprināto KANDAVAS NOVADA DOMES LĪDZDALĪBAS IZVĒRTĒJUMS SIA “KANDAVAS KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI” noteikts, ka SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi” vispārējais stratēģiskais mērķis ir darbības paplašināšana, infrastruktūras atjaunošana, vides aizsardzības pasākumu īstenošana un sagaidāmās naudas plūsmas pieaugums."