• Birojs: 63126072; 63126188; 26603244
  • kkp@tukums.lv

Klientu zināšanai par parādu atgūšanas procesu

Klientu zināšanai par parādu atgūšanas procesu

2021. gada 1.aprīlī stājas spēkā “SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi” Instrukcija par debitoru parādu piedziņas procesu”.(Debitors - uzņēmuma klients, kurš nav apmaksājis rēķinu par saņemtajiem pakalpojumiem jeb parādnieks). Instrukcija nosaka kārtību, kā SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” strādā ar parādniekiem.

Darbs ar parādnieku sākas brīdī, kad iestājas viens no sekojošiem kritērijiem:

* parāda summa ir pieaugusi līdz EUR 50,00 un vairāk 

* rēķina apmaksa tiek kavēta 90 dienas no rēķinā norādītā apmaksas datuma.

Jāiestājas vismaz vienam no minētajiem kritērijiem. Parāda atgūšanas procesā klientam - parādniekam, tiek sūtītas atgādinājuma vēstules, pirmstiesas brīdinājumi un piedāvāta iespēja veikt parāda samaksu pa daļām, noslēdzot Vienošanos ar atmaksas grafiku. Ja parādnieks nav reaģējis uz Uzņēmuma aicinājumu veikt parāda samaksu, tiek sagatavota prasība tiesai par parāda piedziņu piespiedu kārtā. Ja tiesa lems par labu uzņēmumam, tad parādnieka parāds pieaugs, jo būs jāatmaksā arī tiesāšanās izdevumi, kuri būs radušies uzņēmumam.

Aicinām parādniekus neizvairīties no komunikācijas ar uzņēmumu, tādējādi palielinot parāda apmēru. Jo lielāks parāds, jo grūtāk atmaksāt.


 Detalizēti ar Instrukciju var iepazīties šeit

Parādu piedziņas shēma šeit