• Birojs: 63126072; 63126188; 26603244
  • kkp@tukums.lv

Namu pārvaldīšana

Namu pārvaldīšana
Namu pārvaldīšana

Uzņēmums sniedz ēku pārvaldīšanas pakalpojumus 41 daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām un pārvalda 2 pašvaldības īpašumā esošas ēkas.

Uzņēmums daudzdzīvokļu dzīvojamajiem namiem pārvaldīšanas maksu aprēķina saskaņā ar 2008. gada Ministru kabineta noteikumiem Nr. 1014. Līdz ar to ēku apsaimniekošanas maksa tiek aprēķināta atsevišķi katram pārvaldījumā esošajam namam. Galvenais uzdevums ir sabalansēt apsaimniekošanas maksu starp obligāti veicamajiem ēkas pārvaldīšanas darbiem, kā to paredz likums, un maksimāli daudz līdzekļu novirzīt ēku remontu uzkrājumu fondā avārijas remontdarbiem nolietotajos īpašumos. Lai šo mērķi sasniegtu, ir nepieciešams aprēķināt apsaimniekošanas pakalpojuma pašizmaksu, optimizēt apsaimniekošanas izmaksas un veikt iemaksas ēku remontu uzkrājumu fondā, paralēli novēršot avārijas stāvokli atsevišķos dzīvojamos īpašumos.

Uzņēmums precīzi uzskaita visus ieņēmumus un izdevumus, kas attiecas uz katru konkrēto daudzdzīvokļu dzīvojamo māju. 

Aprēķinātās pārvaldīšanas maksas mājās ir atšķirīgas un atkarīgas no dažādiem nosacījumiem – ēkas dzīvojamās platības, koplietošanas komunikāciju stāvokļa, piegulošās teritorijas platības un citiem rādītājiem.

SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi” pārvaldīšanas maksa svārstās no 0,27 līdz 0,70 EUR/m2.


 Ar apsaimniekošanu saistītos jautājumos lūdzam sazināties pa tālr.  26810062

 

Ja jūs esat nolēmuši mainīt apsaimniekotāju, jums ir jātaisa mājas kopsapulce. Jāsavāc 50% + 1 balss par to, ka vēlaties mainīt apsaimniekotāju. Tad jāvēršas ar iesniegumu pie mums, un  mēs izskatīsim Jūsu vēlmes, informējot par apsaimniekotāja maiņas procesa tālāko virzību. 

Mājas sapulces pēc MK noteikumiem jāorganizē reizi gadā. Ja mājas iedzīvotāji to vēlas, tad mājas sapulces var organizēt biežāk. Tādā gadījumā mājas vecākajam jāraksta iesniegums par to, ka nepieciešams organizēt mājas sapulci un tajā pārrunāmās tēmas.