• Birojs: 63126072; 63126188; 26603244
  • sia_kkp@inbox.lv

Kapsētu pārvaldīšana

Kapsētu pārvaldīšana
Kapsētu pārvaldīšana

Lai uzturētu kapsētas un veiktu to sekmīgu apsaimniekošanu, SIA "Kandavas komunālie pakalpojumi" regulāri veic koplietošanas teritoriju labiekārtošanu un sakopšanu - zāles pļaušanu, lapu grābšanu, centrālo taku un celiņu uzturēšanu, jauno rindu nospraušanu un ierīkošanu. Ziemas periodā tiek tīrīts sniegs kapličai piegulošajā teritorijā un kapsētu centrālajās takās un piebraucamajos ceļos. Vasaras sezonā kapsētās tiek piegādāta melnzeme un smilts. Kapsētās tiek nodrošināti instrumentu stendi ar nepieciešamajiem darba rīkiem, vajadzības gadījumā tos papildinot ar jauniem grābekļiem, kapļiem, lāpstām, kā arī tiek salaboti salauztie. 

Kandavas novada un pilsētas teritorijā esošās 25 kapsētas SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi” pārvaldīšanā un uzturēšanā ir kopš 2016. gada 28. aprīļa. Kandavas pilsētā un pagastā kopumā ir 10 kapsētas, Cēres pagastā – 5 kapsētas, Matkules pagastā- 3 kapsētas, Vānes pagastā- 2 kapsētas, Zantes pagastā- 3 kapsētas, Zemītes pagastā- 2 kapsētas. Visas Kandavas pilsētas un pagasta kapsētas ir atvērtas, visās tiek veikti apbedījumi.


 Par kapu vietas ierādīšanu un kapličas izmantošanu Kandavas pilsētas un Kandavas pagasta kapsētās atbild - Valija Rudzīte tālr. 26526730.

 Informējam, ka kapu vietas ierādīšana Kandavas pilsētā un Kandavas pagasta kapsētās tiks nodrošināta savstarpēji vienojoties noteiktajā termiņā.


 Kapu vietas ierādīšanu Kandavas novada pagasta kapsētās veic pagasta pārvaldnieki. 

Cēres pagastā pārvaldes vadītāja-       Maija Jēce  t.29143828         ceres.parvalde@kandava.lv
Zemītes pagastā pārvaldes vadītāja-    Rita Diduha  t.25427223       zemites.parvalde@kandava.lv
Matkules pagastā pārvaldes vadītāja-  Dzidra Jansone t.26551070  matkules.parvalde@kandava.lv
Zantes pagastā pārvaldes vadītājs-      Jānis Kālis  t.29165796         zantes.parvalde@kandava.lv
Vānes pagastā pārvaldes vadītāja-       Daina Priede t.26550459      vanes.parvalde@kandava.lv

 Par kapličas Daigones ielā 18, Kandavā, Kandavas novadā izmantošanu bēru ceremonijai jāmaksā 20,00 EUR (ar PVN). Aicinām veikt samaksu SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi”  birojā.