• Birojs: 63126072; 63126188; 26603244
  • kkp@tukums.lv

2022

Atkārtots iepirkums- Cenu aptauja „Kokskaidu granulu piegāde pašvaldības SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” siltumenerģijas ražošanai 2022./2023.gada apkures sezonā”

Iepirkuma nosaukums un identifikācijas numurs: Atkārtots iepirkums- Cenu aptauja „Kokskaidu granulu piegāde pašvaldības SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” siltumenerģijas ražošanai 2022./2023.gada apkures sezonā” (iepirkuma ID KANDKP 2022/7)

SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi” izsludina iepirkumu – Cenu aptauja “Kokskaidu granulu piegāde pašvaldības SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi” siltumenerģijas ražošanai 2022./2023.gada apkures sezonā” 320 tonnas apmērā (280 tonnas bērtās, 40 tonnas fasētās), saskaņā ar tehnisko specifikāciju.

Cenu aptaujas noteikumi ar pielikumiem tiek izsniegti bez maksas un tos var saņemt elektroniskā veidā, nosūtot uz Pretendenta e-pasta adresi, pamatojoties uz Pretendenta rakstisku pieprasījumu (norādot uzņēmumu, reģistrācijas numuru un kontaktpersonu), kā arī to var saņemt personīgi SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi” birojā - „Robežkalni”, Kandavas pagastā, Tukuma novadā.

Iepirkuma dokumenti pieejami arī elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS):https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/5766, iepirkuma nomenklatūra (CPV kods: 09110000-3)

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2022. gada 22.jūlijs, plkst. 14:00

Piedāvājuma iesniegšanas adrese: SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi”, „Robežkalni”, Kandavas pag., Tukuma nov., LV – 3120.

Kontaktpersona: Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs Guntis Brauns, tālr.26197122, e-pasts: kkp@tukums.lv


 Iepirkuma nolikums ar dalībnieka pieteikumu un pielikumiem šeit