• Birojs: 63126072; 63126188; 26603244
  • kkp@tukums.lv

2021

26.11.2021.

Iepirkuma identifikācijas Nr. KANDKP 2021/8 izbeigts bez rezultāta, jo visi atbilstošie piedāvājumi pārsniedz plānotos budžeta resursus.


Iepirkuma identifikācijas numurs un nosaukums: KANDKP 2021/8

“Arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācija (AMI) ēkai Lielā iela 14, Kandava, Tukuma novads"

Piedāvājuma iesniegšanas datums: 10.11.2021.

Piedāvājums jāiesniedz parakstīts līdz noteiktajam termiņam. Elektroniski iesniegtiem piedāvājumiem uz e-pasta adresi: kkp@tukums.lv jābūt parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu un ar norādi: “Dokuments parakstīts  elektroniski ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu”.

Uzaicinājums skatīt šeit

Piedāvājums aizpildīšanai šeit