• Birojs: 63126072; 63126188; 26603244
  • kkp@tukums.lv

2021

27.08.2021.

Līgums tiks slēgts ar pretendentu SIA "AK Technology" Reģ.Nr.41503083607 par kopējo summu 4850,00 EUR bez PVN.


Būvprojekta izstrāde jaunu bioloģisko notekūdeņu attīrīšanas iekārtu uzstādīšanai Tukuma novada, Kandavas pagasta, Valdeķu ciemā saskaņā ar cenu aptaujas Projektēšanas uzdevumā (6.pielikums) norādītajām prasībām. Iepirkuma priekšmets tiek līdzfinansēts, no SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” budžeta līdzekļiem.

Plānotais projektēšanas uzsākšanas laiks: Darbu izpildes termiņš 4 (četri) kalendārie mēneši no līguma noslēgšanas, bet ne ilgāk kā 2021.gada 31.decembris.

Plānotais projektēšanas uzsākšanas laiks: Darbu izpildes termiņš 4 (četri) kalendārie mēneši no līguma noslēgšanas, bet ne ilgāk kā 2021.gada 31.decembris.

Saite uz iepirkuma dokumentāciju: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/61251

 

04.08.2021.

Pretendentu jautājumi un KKP atbildes ar nosaukumiem Papildus informācija: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/61251