• Birojs: 63126072; 63126188; 26603244
  • kkp@tukums.lv

2022

Atkārtots iepirkums- Cenu aptauja „Malkas piegāde pašvaldības SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” siltumenerģijas ražošanai 2022./2023.gada apkures sezonā”

Iepirkuma nosaukums un identifikācijas numurs: Atkārtots iepirkums- Cenu aptauja „Malkas piegāde pašvaldības SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” siltumenerģijas ražošanai 2022./2023.gada apkures sezonā” (iepirkuma ID KANDKP 2022/8)

SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi” izsludina iepirkumu – Cenu aptauja “Malkas piegāde pašvaldības SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi” siltumenerģijas ražošanai 2022./2023.gada apkures sezonā” 600 m3 apmērā, saskaņā ar tehnisko specifikāciju.

Iepirkuma nolikums ar pielikumiem tiek izsniegts bez maksas un to var saņemt elektroniskā veidā, nosūtot uz Pretendenta e-pasta adresi, pamatojoties uz Pretendenta rakstisku pieprasījumu (norādot uzņēmumu, reģistrācijas numuru un kontaktpersonu), kā arī to var saņemt personīgi SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi” birojā - „Robežkalni”, Kandavas pagastā, Tukuma novadā.

Iepirkuma dokumenti pieejami arī elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS):  https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/5766 iepirkuma nomenklatūra (CPV kods 09110000-3)

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2022. gada 22.jūlijs, plkst. 14:00

Piedāvājuma iesniegšanas adrese: SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi”, „Robežkalni”, Kandavas pag., Tukuma nov., LV – 3120.

Kontaktpersona: Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs Guntis Brauns, tālr.26197122, e-pasts: kkp@tukums.lv


Iepirkuma procedūras nolikums šeit

Dalībnieka pieteikums ar pielikumiem šeit