• Birojs: 63126072; 63126188; 26603244
  • kkp@tukums.lv

2015

SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi”, reģ.Nr. 41203006844, juridiskā adrese: „Robežkalni”, Kandavas pagasts, Kandavas novads, LV – 3120, tālrunis 63126072, Iepirkumu komisija izsludina iepirkuma procedūru saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju likumu, kad paredzamā līgumcena ir mazāka par Ministru kabineta noteiktajām līgumcenu robežām un Iepirkumu uzraudzības biroja 19.03.2014. apstiprinātajām vadlīnijām „Iepirkumu vadlīnijas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem”, „ Apkures katlu piegāde un uzstādīšana Ķiršu ielā 10, Kandavā”. Iepirkuma identifikācijas Nr. KKP/2015/5. Iepirkuma priekšmets: divu apkures katlu piegāde un uzstādīšanas katlu mājā Ķiršu ielā 10, Kandavā.

 Iepirkuma nolikumu skatīt šeit

Darbu daudzumi šeit.

Paskaidrojuma raksts šeit.