• Birojs: 63126072; 63126188; 26603244
  • kkp@tukums.lv

2020

Pasūtītājs: SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi”, reģ.Nr. 41203006844,

adrese: „Robežkalni”, Kandavas pagasts, Kandavas novads, Latvija, LV – 3120,

tālr. 63126072, e-pasts: sia_kkp@inbox.lv, NUTS kods: LV009,

kontaktpersona: Guntis Brauns, tālr. 26197122, e-pasts: sia_kkp@inbox.lv, https://kkp.kandava.lv/,

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/5766

Iepirkuma identifikācijas Nr. KANDKP 2020/4,

Iepirkuma nomenklatūra (CPV kods): 03413000-8

Līguma veids un priekšmets: Kokskaidu granulu piegāde pašvaldības SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” siltumenerģijas ražošanai 2020./2021.gada apkures sezonā”

Piedāvājumus iesniegšanas forma: papīra formāts, saskaņā ar noteikumiem;

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2020. gada 26. jūnijs, plkst. 13:00.

Piedāvājuma iesniegšanas adrese: SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi”, „Robežkalni”, Kandavas pagasts, Kandavas novads, LV – 3120.

Iepirkuma dokumenti pieejami elektroniski: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/5766


Līguma slēgšanas tiesībasSIA „AKVARIUS”, reģ. nr.40103031530, Tirzas iela 1, Rīga, LV-1024.
Līguma priekšmets: Kokskaidu granulu piegāde pa daļām atbilstoši Pasūtītāja pieprasījumam visā 2020./2021. apkures sezonas laikā.
Līguma summa bez PVN:  EUR 36918,00 (trīsdesmit seši tūkstoši deviņi simti astoņpadsmit eiro un 00 eiro centi).
Lēmuma datums: 2020. gada 29. jūnijs