• Birojs: 63126072; 63126188; 26603244
  • kkp@tukums.lv

2020

Pasūtītājs: SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi”, reģ. Nr.41203006844,

adrese: „Robežkalni”, Kandavas pagasts, Kandavas novads, Latvija, LV – 3120,

tālr. 63126072, e-pasts: sia_kkp@inbox.lv, NUTS kods: LV009,

kontaktpersona: Guntis Brauns, tālr. 26197122,

e- pasts: sia_kkp@inbox.lv, https://kkp.kandava.lv/,

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/5766

Iepirkuma identifikācijas Nr. KANDKP 2020/2

Līguma veids un priekšmets: Malkas piegāde siltumenerģijas ražošanai 2020./2021.gada apkures sezonai – 1100 m3, saskaņā ar tehnisko specifikāciju.

Paredzamā līgumcena: EUR 33 00,00 (30,00 EUR/m3) bez PVN

Piedāvājumus iesniegšanas forma: papīra formāts, saskaņā ar nolikumu;

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2020. gada 26. jūnijs, plkst. 14:00.

Piedāvājuma iesniegšanas adreseSIA „Kandavas komunālie pakalpojumi”, „Robežkalni”, Kandavas pagasts, Kandavas novads, LV – 3120.

Iepirkuma dokumenti pieejami elektroniski: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/5766


Līguma slēgšanas tiesībasSIA „Mežsaimnieks RD”, reģ. nr.48503011941, Striķu iela 18-1, Saldus, Saldus nov., LV -3801
Līguma priekšmets: Malkas piegāde pa daļām atbilstoši Pasūtītāja pieprasījumam visā 2020./2021. apkures sezonas laikā.
Līguma summa bez PVN:  EUR 25256,00 (divdesmit pieci tūkstoši divi simti piecdesmit seši eiro un 00 eiro centi).
Lēmuma datums: 2020. gada 29. jūnijs