• Birojs: 63126072; 63126188; 26603244
  • kkp@tukums.lv

2020

Pasūtītājs: SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi”, reģ.Nr.41203006844,

Adrese: „Robežkalni”, Kandavas pagasts, Kandavas novads, Latvija, LV – 3120,

tālr. 63126072, e-pasts: sia_kkp@inbox.lv, NUTS kods: LV009,

kontaktpersona: Valdes loceklis Dzintars Rušmanis, tālr. 26109271, e-pasts: sia_kkp@inbox.lv, https://kkp.kandava.lv/, https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/5766.

Iepirkuma identifikācijas Nr. KANDKP 2020/1

Līguma veids un priekšmets: Būvniecības līgums par ūdens sagatavošanas stacijas ēkas pārbūvi Kandavas novada, Matkules pagastā.

Piedāvājumus iesniegšanas forma: papīra formāts, saskaņā ar cenu aptaujas noteikumiem;

Iepirkuma dokumenti pieejami elektroniski:

 https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/5766

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2020. gada 18. maijs, plkst. 16:00.

Piedāvājuma iesniegšanas adrese: SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi”, „Robežkalni”, Kandavas pagasts, Kandavas novads, LV – 3120.


Līguma slēgšanas tiesības: SIA "Amatnieks", reģ.nr. 49203000191, Brīvības laukums 10, Tukums, Tukuma novads, LV -3101

Līguma summa bez PVN:  EUR 29452,91 (divdesmit deviņi tūkstoši četri simti piecdesmit divi eiro un 91 eiro cents).

Lēmuma datums: 2020. gada 20.maijs