• Birojs: 63126072; 63126188; 26603244
  • kkp@tukums.lv

2023

Cenu aptauja "Malkas piegāde pašvaldības SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” siltumenerģijas ražošanai 2023./ 2024. gada apkures sezonai"

Saskaņā ar iepirkuma „Malkas piegāde pašvaldības SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” siltumenerģijas ražošanai 2023./2024. gada apkures sezonai”, Iepirkuma identifikācijas Nr. KANDKP 2023/3, nolikumā izvirzīto kritēriju – iepirkuma nolikumam atbilstošs piedāvājums par zemāko cenu, līgums par malkas piegādi tiks slēgts ar  pretendentu: SIA “Makvers”, 48503019574, Parka iela 10, Druva, Saldus pag., Saldus nov., LV-3862 par līguma summu 57000,00 euro (bez PVN).

Iepirkums- Cenu aptauja „Malkas piegāde pašvaldības SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” siltumenerģijas ražošanai 2023./ 2024. gada apkures sezonai” (iepirkuma ID KANDKP 2023/3)

SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi” izsludina iepirkumu – Cenu aptauja “Malkas piegāde pašvaldības SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi” siltumenerģijas ražošanai 2023./ 2024. gada apkures sezonā” 1000 m3 apmērā, saskaņā ar tehnisko specifikāciju. Malkas piegādes adrese ir Tukuma nov., Zantes pag., Zante.

Iepirkuma dokumenti pieejami elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS):  https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/102093 iepirkuma nomenklatūra (CPV kods 09110000-3) vai elektroniskā veidā, nosūtot uz Pretendenta e-pasta adresi, pamatojoties uz Pretendenta rakstisku pieprasījumu (norādot uzņēmumu, reģistrācijas numuru un kontaktpersonu) uz e-pasta adresi: kkp@tukums.lv.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2023. gada 16. jūnijs plkst. 14:00

Piedāvājuma iesniegšanas adrese: SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi”, „Robežkalni”, Kandavas pag., Tukuma nov., LV – 3120.

Kontaktpersona: Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs Juris Kodols, tālr. 27850707, e-pasts: kkp@tukums.lv