• Birojs: 63126072; 63126188; 26603244
  • kkp@tukums.lv

2023

Cenu aptauja "2022. pārskata gada revīzijas pakalpojumu sniegšana"

SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” veic cenu aptauju par 2023. pārskata gada revīzijas pakalpojumu sniegšanu un zvērināta revidenta atzinuma sagatavošanu. Auditēts gada pārskats jāsagatavo līdz 2024. gada 15. martam. Piedāvājuma sagatavošanai nepieciešamo papildus informāciju var pieprasīt kkp@tukums.lv.

 

Cenu piedāvājumus var iesniegt elektroniski ar drošu elektronisko parakstu vai nosūtot pa pastu uz SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” biroja adresi: “Robežkalni”, Kandavas pag., Tukuma nov., LV-3120 līdz 2023. gada 31. augustam.