• Birojs: 63126072; 63126188; 26603244
  • kkp@tukums.lv

2021

Paziņojums par iepirkumu

Koksnes šķeldas piegāde

Iepirkuma identifikācijas numurs un nosaukums: KANDKP 2022/1

Paziņojuma publicēšanas datums: 21.01.2022.

SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi” izsludina iepirkumu  “Koksnes šķeldas piegāde pašvaldības SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi” siltumenerģijas ražošanai no 2022.gada februāra līdz 2021./2022.gada apkures sezonas beigām”

Iepirkuma nolikums tiek izsniegts bez maksas. Nolikums tiek izsniegts elektroniskā veidā, nosūtot to uz Pretendenta e-pasta adresi, pamatojoties uz Pretendenta rakstisku pieprasījumu (norādot uzņēmumu, reģistrācijas numuru un kontaktpersonu).

Piedāvājuma iesniegšanas datums: 28.01.2022. plkst.11.00

Kontaktpersonas: Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs Guntis Brauns, tālr.26197122, e-pasts: kkp@tukums.lv