• Birojs: 63126072; 63126188; 26603244
  • kkp@tukums.lv

2022

Cenu aptauja "2022. pārskata gada revīzijas pakalpojumu sniegšana"

SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” veic cenu aptauju par 2022. pārskata gada revīzijas pakalpojumu sniegšanu un zvērināta revidenta atzinuma sagatavošanu. Auditēts gada pārskats jāsagatavo līdz 2023. gada 15. martam.

Cenu piedāvājumus var iesniegt elektroniski ar drošu elektronisko parakstu vai nosūtot pa pastu uz SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” biroja adresi: “Robežkalni”, Kandavas pag., Tukuma nov., LV-3120 līdz 2022. gada 13. septembrim.