• Birojs: 63126072; 63126188; 26603244
  • kkp@tukums.lv

2022

„Kokskaidu granulu piegāde pašvaldības SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” siltumenerģijas ražošanai 2022./2023. gada apkures sezonā”

SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi” izsludina iepirkumu – Cenu aptauja “Kokskaidu granulu piegāde pašvaldības SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi” siltumenerģijas ražošanai 2022./2023.gada apkures sezonā” 320 tonnas apmērā (280 tonnas bērtās, 40 tonnas fasētās), saskaņā ar tehnisko specifikāciju.  Iepirkuma identifikācijas Nr. KANDKP 2022/12.

Cenu aptaujas noteikumi ar pielikumiem tiek izsniegti bez maksas un tos var saņemt elektroniskā veidā, nosūtot uz Pretendenta e-pasta adresi, pamatojoties uz Pretendenta rakstisku pieprasījumu (norādot uzņēmumu, reģistrācijas numuru un kontaktpersonu), kā arī to var saņemt personīgi SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi” birojā - „Robežkalni”, Kandavas pagastā, Tukuma novadā.

Iepirkuma dokumenti pieejami arī elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS) https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/5766

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2022. gada 22.augusts plkst. 11:00

Piedāvājuma iesniegšanas adrese: SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi”, „Robežkalni”, Kandavas pag., Tukuma nov., LV – 3120.

Kontaktpersona: Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs Guntis Brauns, tālr.26197122, e-pasts: kkp@tukums.lv

Noteikumi un pielikumi šeit