• Birojs: 63126072; 63126188; 26603244
  • kkp@tukums.lv

2022

„Koksnes šķeldas piegāde pašvaldības SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” siltumenerģijas ražošanai 2022./2023. gada apkures sezonā”

Iepirkuma nosaukums un identifikācijas numurs: Iepirkums-Cenu aptauja „Koksnes šķeldas piegāde pašvaldības SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” siltumenerģijas ražošanai 2022./2023.gada apkures sezonā” (iepirkuma ID KANDKP 2022/11)

SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi” izsludina iepirkumu – Cenu aptauja “Koksnes šķeldas piegāde pašvaldības SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi” siltumenerģijas ražošanai 2022./2023.gada apkures sezonā” 6500 MWh apmērā, saskaņā ar tehnisko specifikāciju.

Iepirkuma nolikums tiek izsniegts bez maksas un to var saņemt elektroniskā veidā, nosūtot uz Pretendenta e-pasta adresi, pamatojoties uz Pretendenta rakstisku pieprasījumu (norādot uzņēmumu, reģistrācijas numuru un kontaktpersonu), kā arī to var saņemt personīgi SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi” birojā - „Robežkalni”, Kandavas pagastā, Tukuma novadā.

Iepirkuma dokumenti pieejami arī elektronisko iepirkumu sistēmā(EIS): https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/86271

iepirkuma nomenklatūra (CPV kods): 0911140-4

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2022. gada 22.augusts, plkst. 11:00

Piedāvājuma iesniegšanas adrese: SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi”, „Robežkalni”, Kandavas pag., Tukuma nov., LV – 3120.

Kontaktpersona: Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs Guntis Brauns, tālr.26197122, e-pasts: kkp@tukums.lv