• Birojs: 63126072; 63126188; 26603244
  • kkp@tukums.lv

2019

Līguma priekšmets Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Kandavā, II kārta, būvuzraudzība
Iepirkuma identifikācijas numurs KKP/2019/2
Izsludināšanas datums 23.04.2019
Pasūtītājs Kandavas komunālie pakalpojumi SIA
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 07.05.2019 10:00
Statuss Noslēdzies
Lēmuma pieņemšanas datums 07.05.2019
Procedūras veids Tirgus izpēte
Piegādātāja nosaukums SIA "LAKALME", reģ. Nr. 40003379590
Līguma cena 15000

Eiropas savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta

„Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Kandavā, II kārta”

„Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Kandavā, II kārta, būvuzraudzība”

Paziņojums par Iepirkuma procedūru-Tirgus izpēte

SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi”, reģ.Nr.41203006844, juridiskā adrese: „Robežkalni”, Kandavas pagasts, Kandavas novads, LV – 3120, tālrunis 63126072,

Iepirkumu komisija atkārtoti izsludina iepirkuma procedūru – Tirgus izpēte, saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju likumu, kad paredzamā līgumcena ir mazāka par Ministru kabineta noteiktajām līgumcenu robežām un Iepirkumu uzraudzības biroja 08.05.2017. apstiprinātajām „Iepirkumu vadlīnijas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem”, „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Kandavā, II kārta, būvuzraudzība”.

Iepirkums tiek realizēts Eiropas savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Kandavā, II kārta” ietvaros (identifikācijas Nr.5.3.1.0/17/I/031)

Iepirkuma identifikācijas: Nr. KKP/2019/2 (CVP kods:71520000-9).

Iepirkuma priekšmets: Kandavas pilsētas ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūves darbu būvuzraudzība, saskaņā ar Būvprojektu.

Piedāvājumus iesniegšanas forma: elektroniski uz e-pastu

Piedāvājuma iesniegšanas adrese: sia_kkp@inbox.lv

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2019. gada 7. maijs, plkst. 10:00.

Tirgus izpētes noteikumus skatīt šeit.

Lēmums šeit.