• Birojs: 63126072; 63126188; 26603244
  • kkp@tukums.lv

2019

Līguma priekšmets Ūdens sagatavošanas stacijas ēkas pārbūve Kandavas novada, Matkules pagastā
Iepirkuma identifikācijas numurs KKP/2019/12
Izsludināšanas datums 19.08.2019
Pasūtītājs Kandavas komunālie pakalpojumi SIA
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 30.08.2019 15:00
Statuss Noslēdzies
Lēmuma pieņemšanas datums 05.09.2019
Procedūras veids Tirgus izpēte
Piegādātāja nosaukums SIA "Amatnieks", reģ. Nr. 49203000191

Paziņojums par Iepirkuma procedūru - Cenu aptauja Nr. KKP/2019/12

Ūdens sagatavošanas stacijas ēkas pārbūve Kandavas novada, Matkules pagastā”

Pasūtītājs: SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi”, reģ.Nr.41203006844,

adrese: „Robežkalni”, Kandavas pagasts, Kandavas novads, Latvija, LV – 3120,

tālr. 63126072, e-pasts: sia_kkp@inbox.lv, NUTS kods: LV009,

kontaktpersona: Valdes loceklis Dzintars Rušmanis, tālr. 26109271, e-pasts: sia_kkp@inbox.lv, http://kandava.lv/sia_kandavas_komunalie_pakalpojumi,

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/5766.

Iepirkuma identifikācijas Nr. KKP/2019/12

Līguma veids un priekšmets: Būvniecības līgums par ūdens sagatavošanas stacijas ēkas pārbūvi Kandavas novada, Matkules pagastā.

Piedāvājumus iesniegšanas forma: papīra formāts vai elektroniski uz e-pastu, saskaņā ar cenu aptaujas noteikumiem;

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2019. gada 30. augusts, plkst. 15:00.

Piedāvājuma iesniegšanas adrese: SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi”, „Robežkalni”, Kandavas pagasts, Kandavas novads, LV – 3120.

Piedāvājumu iesniegšanas e-pasta adresesia_kkp@inbox.lv  

Iepirkuma dokumenti pieejami elektroniskihttp://kandava.lv/publiskie_iepirkumi/

No šī paziņojuma publikācijas brīža, ar iepirkuma dokumentiem var iepazīties Pasūtītāja adresē: „Robežkalni”, Kandavas pagasts, Kandavas novads, Latvija, LV – 3120

Cenu aptaujas noteikumi ar pielikumiem šeitšeitšeitšeit.

Dokumentus par Būvdarbiem, inženierkomunikācijām

un iekārtām skatīt šeithttps://failiem.lv/u/n6nqqfqn

Paziņojums par Iepirkuma procedūru - Cenu aptauja Nr. KKP/2019/12

Ūdens sagatavošanas stacijas ēkas pārbūve Kandavas novada, Matkules pagastā”

Pasūtītājs: SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi”, reģ.Nr.41203006844,

adrese: „Robežkalni”, Kandavas pagasts, Kandavas novads, Latvija, LV – 3120,

tālr. 63126072, e-pasts: sia_kkp@inbox.lv, NUTS kods: LV009,

kontaktpersona: Valdes loceklis Dzintars Rušmanis, tālr. 26109271, e-pasts: sia_kkp@inbox.lv, http://kandava.lv/sia_kandavas_komunalie_pakalpojumi,

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/5766.

Iepirkuma identifikācijas Nr. KKP/2019/12

Līguma veids un priekšmets: Būvniecības līgums par ūdens sagatavošanas stacijas ēkas pārbūvi Kandavas novada, Matkules pagastā.

Līguma slēgšanas tiesībasSabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Amatnieks”, reģ. Nr.49203000191, Brīvības laukums 10, Tukums, Tukuma novads, LV -3101

Līguma summa bez PVN:  EUR 30 824,79 (trīsdesmit tūkstoši astoņi simti divdesmit četri eiro un 79 eiro centi).

Lēmuma datums: 2019. gada 5.septembris