• Birojs: 63126072; 63126188; 26603244
  • kkp@tukums.lv

2019

Līguma priekšmets Siltumtrašu posmu pārbūve un savienojošā posma izbūve, Kandavā. Būvuzraudzība.
Iepirkuma identifikācijas numurs KKP/2019/5
Izsludināšanas datums 12.06.2019
Pasūtītājs Kandavas komunālie pakalpojumi SIA
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 16.07.2019 10:00
Statuss Noslēdzies
Lēmuma pieņemšanas datums 29.07.2019
Procedūras veids Tirgus izpēte
Piegādātāja nosaukums SIA "Akorda", reģ. Nr. 40003686472
Līguma cena 10990

     Eiropas savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta

Siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšana,

īstenojot jauna posma būvniecību Kandavā

Siltumtrašu posmu pārbūve un savienojošā posma izbūve, Kandavā. Būvuzraudzība.”

 

Paziņojums par Iepirkuma procedūru-Tirgus izpēte

SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi”, reģ.Nr.41203006844, juridiskā adrese: „Robežkalni”, Kandavas pagasts, Kandavas novads, LV – 3120, tālrunis 63126072,

Iepirkumu komisija izsludina iepirkuma procedūru – Tirgus izpēti „Siltumtrašu posmu pārbūve un savienojošā posma izbūve, Kandavā. Būvuzraudzība.”, saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju likumu, kad paredzamā līgumcena ir mazāka par Ministru kabineta noteiktajām līgumcenu robežām un Iepirkumu uzraudzības biroja 15.04.2019. apstiprinātajām „Iepirkumu vadlīnijas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem”.

Iepirkums tiek realizēts Eiropas savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšana,” ietvaros (identifikācijas Nr.4.3.1.0/18/A/004)

Iepirkuma identifikācijas: Nr. KKP/2019/5 (CVP kods:71520000-9).

Iepirkuma priekšmets: Kandavas pilsētā esošo siltumtrašu posmu pārbūves un jauna savienojošā posma izbūves darbu būvuzraudzība, saskaņā ar būvprojektu.

Paredzamā līgumcena: EUR 12 000,00 bez PVN

Piedāvājumus iesniegšanas forma: elektroniski uz e-pastu

Piedāvājuma iesniegšanas adrese: sia_kkp@inbox.lv

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2019. gada 16. jūlijs, plkst. 10:00.    

Tirgus izpētes noteikumus skatīt šeit.


Eiropas savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta

Siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšana,

īstenojot jauna posma būvniecību Kandavā

Siltumtrašu posmu pārbūve un savienojošā posma izbūve, Kandavā. Būvuzraudzība.”

  

Paziņojums par rezultātu: Iepirkuma procedūrā - Tirgus izpēte

SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi”, reģ.Nr.41203006844, juridiskā adrese: „Robežkalni”, Kandavas pagasts, Kandavas novads, LV – 3120, tālrunis 63126072,

Iepirkums tiek realizēts Eiropas savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšana,” ietvaros (identifikācijas Nr.4.3.1.0/18/A/004)

Iepirkuma identifikācijas: Nr. KKP/2019/5 (CVP kods:71520000-9).

Iepirkuma priekšmets: Kandavas pilsētā esošo siltumtrašu posmu pārbūves un jauna savienojošā posma izbūves darbu būvuzraudzība, saskaņā ar būvprojektu.

Līguma slēgšanas tiesības piešķirtasSabiedrība ar ierobežotu atbildību „Akorda”, reģ. Nr. 40003686472, Dzelzavas iela 117, Rīga, LV-1021.

Līguma summa: EUR 10 990,00 bez PVN (desmit tūkstoši deviņi simti deviņdesmit eiro un 00 eiro centi).

Lēmuma pieņemšanas datums: 2019. gada 29.jūlijs.