• Birojs: 63126072; 63126188; 26603244
  • kkp@tukums.lv

2019

Līguma priekšmets Siltumtrašu posmu pārbūve un savienojošā posma izbūve, Kandavā. Būvdarbi.
Iepirkuma identifikācijas numurs KKP/2019/10
Izsludināšanas datums 27.06.2019
Pasūtītājs Kandavas komunālie pakalpojumi SIA
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 30.07.2019 10:00
Statuss Noslēdzies
Lēmuma pieņemšanas datums 19.08.2019
Procedūras veids Iepirkums SPSIL kārtībā
Piegādātāja nosaukums SIA "AMATNIEKS", reģ. Nr. 49203000191
Līguma cena 273948


Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta

“Siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšana, īstenojot jauna posma būvniecību Kandavā”

(identifikācijas Nr. 4.3.1.0/18/A/004)

Paziņojums par Iepirkuma procedūru

„Siltumtrašu posmu pārbūve un savienojošā posma izbūve, Kandavā. Būvdarbi.”

Pasūtītājs: SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi”, reģ.Nr.41203006844,

adrese: „Robežkalni”, Kandavas pagasts, Kandavas novads, Latvija, LV – 3120,

tālr. 63126072, e-pasts: sia_kkp@inbox.lv, NUTS kods: LV009,

kontaktpersona: Valdes loceklis Dzintars Rušmanis, tālr. 26109271, e-pasts: sia_kkp@inbox.lv, http://kandava.lv/sia_kandavas_komunalie_pakalpojumi,

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/S... .

Iepirkuma identifikācijas Nr. KKP/2019/10 (CVP kods:45200000-9).

Iepirkums tiek realizēts Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta “Siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšana, īstenojot jauna posma būvniecību Kandavā” ietvaros (identifikācijas Nr. 4.3.1.0/18/A/004).

Līguma veids un priekšmets: Būvdarbi. Kandavas pilsētā esošo siltumtrašu posmu pārbūves un jauna savienojošā posma izbūves darbi, saskaņā ar Būvprojektu.

Paredzamā līgumcena: EUR 219 900 (divi simti deviņpadsmit tūkstoši deviņi simti eiro un 00  eiro centi) bez PVN.

Piedāvājumus iesniegšanas forma: papīra formāts, ievērojot iepirkuma nolikumā noteikto.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2019. gada 30. jūlijs, plkst. 10:00.

Piedāvājuma iesniegšanas adrese: SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi”, „Robežkalni”, Kandavas pagasts, Kandavas novads, LV – 3120.

Iepirkuma dokumenti pieejami elektroniskihttp://kandava.lv/publiskie_iepirkumi/

No šī paziņojuma publikācijas brīža, ar iepirkuma dokumentiem Piegādātāji var iepazīties Pasūtītāja adresē: „Robežkalni”, Kandavas pagasts, Kandavas novads, Latvija, LV – 3120

Iepirkuma nolikums šeit.

Tehniskā specifikācija šeit.

Būvprojekts šeit.

Lokālā tāme šeit.

Ģenplāns 

Būvvaldes lēmums šeit.

Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta

“Siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšana, īstenojot jauna posma būvniecību Kandavā”

(identifikācijas Nr. 4.3.1.0/18/A/004)

Paziņojums par Iepirkuma procedūras rezultātu

„Siltumtrašu posmu pārbūve un savienojošā posma izbūve, Kandavā. Būvdarbi.”

Pasūtītājs: SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi”, reģ.Nr.41203006844,

adrese: „Robežkalni”, Kandavas pagasts, Kandavas novads, Latvija, LV – 3120,

tālr. 63126072, e-pasts: sia_kkp@inbox.lv, NUTS kods: LV009,

kontaktpersona: Valdes loceklis Dzintars Rušmanis, tālr. 26109271, e-pasts: sia_kkp@inbox.lv, http://kandava.lv/sia_kandavas_komunalie_pakalpojumi,

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/5766.

Iepirkuma identifikācijas Nr. KKP/2019/10 (CVP kods:45200000-9).

Iepirkums tiek realizēts Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta “Siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšana, īstenojot jauna posma būvniecību Kandavā” ietvaros (identifikācijas Nr. 4.3.1.0/18/A/004).

Līguma veids un priekšmets: Būvdarbi. Kandavas pilsētā esošo siltumtrašu posmu pārbūves un jauna savienojošā posma izbūves darbi, saskaņā ar Būvprojektu.

Līguma slēgšanas tiesības piešķirtas: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „AMATNIEKS”,

reģ. nr. 49203000191, Brīvības laukums 10, Tukums, LV-3101

Līguma summa: EUR 273 948,29 (divi simti septiņdesmit trīs tūkstoši deviņi simti četrdesmit astoņi eiro un 29 centi) bez PVN (pievienotās vērtības nodoklis).

Lēmuma datums: 2019. gada 19.augusts