• Birojs: 63126072; 63126188; 26603244
  • kkp@tukums.lv

2019

Līguma priekšmets Malkas piegāde pašvaldības SIA "Kandavas komunālie pakalpojumi" siltumenerģijas ražošanai 2019./2020. apkures sezonāā
Iepirkuma identifikācijas numurs KKP/2019/6
Izsludināšanas datums 14.06.2019
Pasūtītājs Kandavas komunālie pakalpojumi SIA
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 08.07.2019 09:00
Statuss Noslēdzies
Procedūras veids Iepirkums SPSIL kārtībā
Piegādātāja nosaukums SIA "AM Forest", reģ. Nr. 40103347835
Līguma cena 36387

“Malkas piegāde pašvaldības SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” siltumenerģijas ražošanai 2019./2020.gada apkures sezonā”

Id.Nr. KKP/2019/6  

Paziņojums par Iepirkuma procedūru:

SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi”, reģ.Nr.41203006844, juridiskā adrese: „Robežkalni”, Kandavas pagasts, Kandavas novads, LV – 3120, tālrunis 63126072,

Iepirkumu komisija izsludina iepirkuma procedūru „Malkas piegāde pašvaldības SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” siltumenerģijas ražošanai 2019./2020.gada apkures sezonā”. Iepirkuma identifikācijas Nr. KKP/2019/6”, saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju likumu, kad paredzamā līgumcena ir mazāka par Ministru kabineta noteiktajām līgumcenu robežām un Iepirkumu uzraudzības biroja 15.04.2019. apstiprinātajām „Iepirkumu vadlīnijas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem”,

Iepirkuma priekšmets: Malkas piegāde siltumenerģijas ražošanai 2019./2020.gada apkures sezonai – 1300 m3, saskaņā ar tehnisko specifikāciju;

Paredzamā līgumcena: EUR 39 00,00 (30,00EUR/m3) bez PVN;

Piedāvājumu iesniegšanas forma: papīra formāts, ievērojot iepirkuma nolikumā noteikto.

Piedāvājumu iesniegšanas adrese: SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi”, „Robežkalni”, Kandavas pagasts, Kandavas novads, LV – 3120;

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2019. gada 8. jūlijs, plkst. 09:00.

Iepirkuma nolikumu skatīt šeit.

Jautājums un atbilde šeit.

2019. gada 19.jūnijs, Kandava

Paziņojums par grozījumiem iepirkuma procedūras nolikumā

 „Malkas piegāde pašvaldības „SIA Kandavas komunālie pakalpojumi”

siltumenerģijas ražošanai 2019./2020.gada apkures sezonā”

Iepirkuma id.Nr. KKP/2019/6    

  • Par grozījumiem Iepirkuma procedūras nolikumā

Pamatojoties uz Ieinteresēto Pretendentu jautājumiem un saskaņā ar Iepirkumu uzraudzības biroja 15.04.2019. apstiprinātajām vadlīniju „Iepirkumu vadlīnijas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem” 6.9.punkta noteikumiem, iepirkumu komisija veic sekojošus grozījumus iepirkuma procedūras „Malkas piegāde pašvaldības SIA Kandavas komunālie pakalpojumi” siltumenerģijas ražošanai 2019./2020.gada apkures sezonā” nolikuma nosacījumos:

  a)     Nolikuma  1.5.1.punktā noteikto Pretendentu piedāvājumu iesniegšanas termiņu  ”līdz 2019. gada 25.jūnijam, plkst.17:00„ aizvietot ar termiņu  „līdz 2019. gada 08.jūlijam, plkst.09:00”.

b)Nolikuma 1.6.1. punktā norādīto datumu „ no 2019. gada 25. jūnija” aizvietot ar datumu „ no 2019. gada 08.jūlija”.

PIEŅEMTIE LĒMUMI:

  • Apstiprināt iepirkuma procedūras nolikumā Malkas piegāde pašvaldības SIA Kandavas komunālie pakalpojumi” siltumenerģijas ražošanai 2019./2020.gada apkures sezonā” ID Nr. KKP/2019/6 (CPV kods 03413000-8), veiktos grozījumus.

Publicēt veiktos iepirkuma procedūras nolikuma grozījumus interneta vietnē www.kandava.lv un informēt ieinteresētos Pretendentus, nosūtot paziņojumu. 

 SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi”

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs Guntis Brauns.

Iepirkums ar grozījums (19.06.2019) šeit.