• Birojs: 63126072; 63126188; 26603244
  • kkp@tukums.lv

2019

Līguma priekšmets Koksnes šķeldas piegāde pašvaldības SIA "Kandavas komunālie pakalpojumi" siltumenerģijas ražošanai 2019./2020. gada apkures sezonā
Iepirkuma identifikācijas numurs KKP/2019/7
Izsludināšanas datums 14.06.2019
Pasūtītājs Kandavas komunālie pakalpojumi SIA
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 08.07.2019 09:00
Statuss Noslēdzies
Procedūras veids Iepirkums SPSIL kārtībā
Piegādātāja nosaukums SIA "Meža Sīļi", reģ. Nr. 40003904286
Līguma cena 92400

„Koksnes šķeldas piegāde pašvaldības SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” siltumenerģijas ražošanai 2019./2020. gada apkures sezonā”

Id.Nr. KKP/2019/7  

Paziņojums par Iepirkuma procedūru:

SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi”, reģ.Nr.41203006844, juridiskā adrese: „Robežkalni”, Kandavas pagasts, Kandavas novads, LV – 3120, tālrunis 63126072,

Iepirkumu komisija izsludina iepirkuma procedūru „Koksnes šķeldas piegāde pašvaldības SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” siltumenerģijas ražošanai 2019./2020. gada apkures sezonā”. Iepirkuma identifikācijas Nr. KKP/2019/7”, saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju likumu, kad paredzamā līgumcena ir mazāka par Ministru kabineta noteiktajām līgumcenu robežām un Iepirkumu uzraudzības biroja 15.04.2019. apstiprinātajām „Iepirkumu vadlīnijas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem”,

Iepirkuma priekšmets: Koksnes šķeldas piegāde siltumenerģijas ražošanai – 5600 MWh, 2019./2020.gada apkures sezonai, saskaņā ar tehnisko specifikāciju;

Paredzamā līgumcena: EUR 94 640,00 bez PVN;

Piedāvājumu iesniegšanas forma: papīra formāts, ievērojot iepirkuma nolikumā noteikto.

Piedāvājumu iesniegšanas adrese: SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi”, „Robežkalni”, Kandavas pagasts, Kandavas novads, LV – 3120;

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2019. gada 8. jūlijs, plkst. 09:00.

 

Iepirkuma nolikumu skatīt šeit.

 

 

Paziņojums par rezultātiem iepirkuma procedūrā Nr. KKP/2019/7

„Koksnes šķeldas piegāde pašvaldības SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” siltumenerģijas ražošanai 2019./2020. gada apkures sezonā”

 

SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi”, reģ.Nr.41203006844,

adrese: „Robežkalni”, Kandavas pagasts, Kandavas novads, Latvija, LV – 3120,

tālr. 63126072, e-pasts: sia_kkp@inbox.lv, NUTS kods: LV009,

kontaktpersona: Guntis Brauns, e-pasts: guntisbrauns@inbox.lv, http://kandava.lv/sia_kandavas_komunalie_pakalpojumi,

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/S... .

Iepirkuma identifikācijas: Nr. KKP/2019/7 (CVP kods: 03413000-8 ).

Līguma veids un priekšmets: Pakalpojuma līgums.  Koksnes šķeldas piegāde siltumenerģijas ražošanai 2019./2020.gada apkures sezonai.

Līguma slēgšanas tiesības piešķirtas: Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Meža Sīļi”, reģ. Nr. 40003904286,  „Salenieki”, Zantes pagasts, Kandavas novads, LV-3134.

Līguma cena: EUR 92 400,00 (deviņdesmit divi tūkstoši četri simti eiro un 00 centi) bez PVN

Lēmuma datums: 2019. gada 8. jūlijs.