• Birojs: 63126072; 63126188; 26603244
  • kkp@tukums.lv

2018

Līguma priekšmets: Malkas piegāde pašvaldības SIA "Kandavas komunālie pakalpojumi" siltumenerģijas ražošanai 2018./2019. gada apkures sezonā".

Iepirkuma identifikācijas numurs: KKP/2018/3

Izsludināšanas datums: 21.06.2018

Pasūtītājs: Kandavas novada dome

Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš:13.07.2018 11:00

Statuss: Noslēdzies

Lēmuma pieņemšanas datums:17.07.2018

Procedūras veids:Atklāts konkurss

Piegādātāja nosaukums: SIA "AM Forest", reģ. Nr. 40103347835

Līguma cena:45000, 00 EUR

Malkas piegāde pašvaldības SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” siltumenerģijas ražošanai 2018./2019.gada apkures sezonā 

 Paziņojums par atkārtotu Iepirkuma procedūru:

SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi”, reģ.Nr.41203006844, juridiskā adrese: „Robežkalni”, Kandavas pagasts, Kandavas novads, LV – 3120, tālrunis 63126072,

Iepirkumu komisija izsludina iepirkuma procedūru, saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju likumu, kad paredzamā līgumcena ir mazāka par Ministru kabineta noteiktajām līgumcenu robežām un Iepirkumu uzraudzības biroja 08.05.2017. apstiprinātajām „Iepirkumu vadlīnijas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem”, „Malkas piegāde pašvaldības SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” siltumenerģijas ražošanai 2018./2019.gada apkures sezonā”. Iepirkuma identifikācijas Nr. KKP/2018/3.

Iepirkuma priekšmets: Malkas piegāde siltumenerģijas ražošanai 2018./2019.gada apkures sezonai – 1500 m3, saskaņā ar tehnisko specifikāciju.

Paredzamā līgumcena: EUR 45 00,00 (30,00EUR/m3)

Iepirkuma nolikumu skatīt šeit.

Pretendenti, sākot ar attiecīgā Iepirkuma izsludināšanas brīdi, ar Iepirkuma dokumentiem var iepazīties  pašvaldības tīmekļvietnē www.kandava.lv.

Piedāvājumus iesniegt līdz 2018.gada 13.jūlijam plkst. 11:00, SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi”, „Robežkalni”, Kandavas pagasts, Kandavas novads, LV – 3120.

Lēmums.