• Birojs: 63126072; 63126188; 26603244
  • kkp@tukums.lv

2018

Līguma priekšmets: Koksnes šķeldas piegāde pašvaldības SIA "Kandavas komunālie pakalpojumi" siltumenerģijas ražošanai 2018./2019.gada apkures sezonā"

Iepirkuma identifikācijas numurs: KKP/2018/2

Izsludināšanas datums:18.06.2018

Pasūtītājs: Kandavas novada dome

Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš:10.07.2018 11:00

Statuss: Noslēdzies

Lēmuma pieņemšanas datums:16.07.2018

Procedūras veids: Atklāts konkurss

Piegādātāja nosaukums: SIA "Meža Sīļi", reģ. Nr. 40003904286

Līguma cena: 94640,00 EUR

Koksnes šķeldas piegāde pašvaldības SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” siltumenerģijas ražošanai 2018./2019.gada apkures sezonā

 Paziņojums par atkārtotu Iepirkuma procedūru:

SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi”, reģ.Nr.41203006844, juridiskā adrese: „Robežkalni”, Kandavas pagasts, Kandavas novads, LV – 3120, tālrunis 63126072,

Iepirkumu komisija izsludina iepirkuma procedūru, saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju likumu, kad paredzamā līgumcena ir mazāka par Ministru kabineta noteiktajām līgumcenu robežām un Iepirkumu uzraudzības biroja 08.05.2017. apstiprinātajām „Iepirkumu vadlīnijas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem”, „Koksnes šķeldas piegāde pašvaldības SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” siltumenerģijas ražošanai 2018./2019.gada apkures sezonā”. Iepirkuma identifikācijas Nr. KKP/2018/2.

Iepirkuma priekšmets: Koksnes šķeldas piegāde siltumenerģijas ražošanai 2018./2019.gada apkures sezonai - 5600 MWh, saskaņā ar tehnisko specifikāciju.

Paredzamā līgumcena: EUR 94 640,00.

Iepirkuma nolikumu skatīt šeit.

Pretendenti, sākot ar attiecīgā Iepirkuma izsludināšanas brīdi, ar Iepirkuma dokumentiem var iepazīties  pašvaldības tīmekļvietnē www.kandava.lv.

Piedāvājumus iesniegt līdz 2018.gada 10.jūlijam plkst. 11:00, SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi”, „Robežkalni”, Kandavas pagasts, Kandavas novads, LV – 3120.

Lēmums.