• Birojs: 63126072; 63126188; 26603244
  • kkp@tukums.lv

2018

Līguma priekšmets Koksnes šķeldas piegāde pašvaldības SIA "Kandavas komunālie pakalpojumi" siltumenerģijas ražošanai 2018./2019. gada apkures sezonā
Iepirkuma identifikācijas numurs KKP/2018/1
Izsludināšanas datums 24.04.2018
Pasūtītājs Kandavas komunālie pakalpojumi SIA
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 15.05.2018 11:00
Statuss Pārtraukts
Procedūras veids Atklāts konkurss

Koksnes šķeldas piegāde pašvaldības SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” siltumenerģijas ražošanai 2018./2019.gada apkures sezonā

Līguma priekšmets

Koksnes šķeldas piegāde pašvaldības SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” siltumenerģijas ražošanai 2018./2019.gada apkures sezonā

Iepirkuma identifikācijas numurs

KKP/2018/1

Izsludināšanas datums

24.04.2018.

Pasūtītājs

SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi”

Pieteikumu iesniegšanas termiņš

15.05.2018., plkst. 11:00

Statuss

Aktīvs

Lēmuma pieņemšanas datums

 

Procedūras veids

Zemsliekšņa iepirkuma procedūra

Piegādātāja nosaukums

 

Līguma cena

 

 Paziņojums par Iepirkuma procedūru:

SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi”, reģ.Nr.41203006844, juridiskā adrese: „Robežkalni”, Kandavas pagasts, Kandavas novads, LV – 3120, tālrunis 63126072,

Iepirkumu komisija izsludina iepirkuma procedūru saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju likumu, kad paredzamā līgumcena ir mazāka par Ministru kabineta noteiktajām līgumcenu robežām un Iepirkumu uzraudzības biroja 08.05.2017. apstiprinātajām „Iepirkumu vadlīnijas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem”, „Koksnes šķeldas piegāde pašvaldības SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” siltumenerģijas ražošanai 2018./2019.gada apkures sezonā”. Iepirkuma identifikācijas Nr. KKP/2018/1.

Iepirkuma priekšmets: Koksnes šķeldas piegāde siltumenerģijas ražošanai 2018./2019.gada apkures sezonai 5600 MWh saskaņā ar tehnisko specifikāciju.

Iepirkuma nolikumu skatīšeit

Pretendenti, sākot ar attiecīgā Iepirkuma izsludināšanas brīdi, ar Iepirkuma dokumentiem var iepazīties  pašvaldības tīmekļvietnē www.kandava.lv.

Piedāvājumus iesniegt līdz 2018.gada 15.maijam plkst. 11:00, SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi”, „Robežkalni”, Kandavas pagasts, Kandavas novads, LV – 3120.

Sludinājums publicēts 24.04.2018.

 SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi” iepirkuma komisija iepirkuma procedūrā ”Koksnes šķeldas piegāde pašvaldības SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi” siltumenerģijas ražošanai 2018./2019.gada apkures sezonā” iepirkuma identifikācijas Nr.KKP/2018/1, ir pieņēmusi šādu lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanu:

1.Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja nosaukums un reģistrācijas numurs: SIA„Kandavas komunālie pakalpojumi”, reģistrācijas Nr.41203006844.

2.Iepirkuma procedūras priekšmets: Koksnes šķeldas piegāde pašvaldības SIA„Kandavas komunālie pakalpojumi” siltumenerģijas ražošanai 2018./2019.gada apkures sezonā”.

3.Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Koksnes šķeldas piegāde siltumenerģijas ražošanai 2018./2019.gada apkures sezonai 5600 mWh saskaņā ar tehnisko specifikāciju.

4. Pretendents, kuram ir piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu nosaukums un reģistrācijas numurs: SIA „Bioenergy Holdings”, reģ.Nr.40103846196.

5.Pretendenta piedāvātā līgumcena: EUR 100240,00 (bez PVN). Pievienotās vērtības nodoklis tiek piemērots saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem rēķina apmaksas dienā.

  • Lēmuma par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieņemšanas datums: 2018.gada 15.maijs.

Lēmums.