• Birojs: 63126072; 63126188; 26603244
  • kkp@tukums.lv

2017

Līguma priekšmets: Koksnes šķeldas piegāde pašvaldības SIA "Kandavas komunālie pakalpojumi" siltumenerģijas ražošanai 2017./2018.gada apkures sezonā

Iepirkuma identifikācijas numurs: KKP/2017/3

Izsludināšanas datums: 31.08.2017

Pasūtītājs: Kandavas novada dome

Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 20.09.2017 09:00

Statuss: Noslēdzies

Lēmuma pieņemšanas datums: 20.09.2017

Procedūras veids: Atklāts konkurss

Piegādātāja nosaukums: SIA "EKO RA2", nr. Reģ. 49001008747

Līguma cena: 83888,00 EUR

Paziņojums par Iepirkuma procedūru:

SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi”, reģ.Nr.41203006844, juridiskā adrese: „Robežkalni”, Kandavas pagasts, Kandavas novads, LV – 3120, tālrunis 63126072,

Iepirkumu komisija izsludina iepirkuma procedūru saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju likumu, kad paredzamā līgumcena ir mazāka par Ministru kabineta noteiktajām līgumcenu robežām un Iepirkumu uzraudzības biroja 08.05.2017. apstiprinātajām „Iepirkumu vadlīnijas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem”, „Koksnes šķeldas piegāde pašvaldības SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” siltumenerģijas ražošanai 2017./2018.gada apkures sezonā”. Iepirkuma identifikācijas Nr. KKP/2017/3.

Iepirkuma priekšmets: Koksnes šķeldas piegāde siltumenerģijas ražošanai 2017./2018.gada apkures sezonai 5600 mWh saskaņā ar tehnisko specifikāciju.

Iepirkuma nolikumu skatīt šeit

 Lēmums.