• Birojs: 63126072; 63126188; 26603244
  • kkp@tukums.lv

2017

Līguma priekšmets Koksnes šķeldas piegāde pašvaldības SIA "Kandavas komunālie pakalpojumi" siltumenerģijas ražošanai 2017./2018. gada apkures sezonā
Iepirkuma identifikācijas numurs KKP/2017/1
Izsludināšanas datums 29.05.2017
Pasūtītājs Kandavas komunālie pakalpojumi SIA
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 19.06.2017 11:00
Statuss Pārtraukts
Lēmuma pieņemšanas datums 12.07.2017
Procedūras veids Atklāts konkurss

Paziņojums par Iepirkuma procedūru:

SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi”, reģ.Nr.41203006844, juridiskā adrese: „Robežkalni”, Kandavas pagasts, Kandavas novads, LV-3120, tālrunis 63126072,

Iepirkumu komisija izsludina iepirkuma procedūru saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju likumu, kad paredzamā līgumcena ir mazāka par Ministru kabineta noteiktajām līgumcenu robežām un Iepirkumu uzraudzības biroja 08.05.2017. apstiprinātajām „Iepirkumu vadlīnijas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem”, „Koksnes šķeldas piegāde pašvaldības SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” siltumenerģijas ražošanai 2017./2018.gada apkures sezonā”. Iepirkuma identifikācijas Nr. KKP/2017/1.

Iepirkuma priekšmets: Koksnes šķeldas piegāde siltumenerģijas ražošanai 2017./2018.gada apkures sezonai 5600 MWh saskaņā ar tehnisko specifikāciju.

Iepirkuma nolikumu skatīt šeit.

Pretendenti, sākot ar attiecīgā Iepirkuma izsludināšanas brīdi, ar Iepirkuma dokumentiem var iepazīties Kandavas novada pašvaldības tīmekļvietnē www.kandava.lv, kā arī SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” birojā „Robežkalni”, Kandavas pagasts, Kandavas novads, katru darba dienu: 08:00 - 12:00 un 13:00 - 17:00. Piektdienās: 8:00 - 12:00 un 13:00 - 16:00.

Piedāvājumus iesniegt līdz 2017.gada 19.jūnijam plkst. 11:00, SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi”, „Robežkalni”, Kandavas pagasts, Kandavas novads, LV-3120.

 Lēmums šeit