• Birojs: 63126072; 63126188; 26603244
  • kkp@tukums.lv

2016

Līguma priekšmets Piegādātās malkas sagatavošana 2016.gadā SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi” katlu mājās
Iepirkuma identifikācijas numurs Nr. KKP/2016/1
Izsludināšanas datums 28.01.2016
Pasūtītājs Kandavas komunālie pakalpojumi SIA
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 12.02.2016 09:00
Statuss Pārtraukts
Lēmuma pieņemšanas datums 16.03.2016
Procedūras veids Atklāts konkurss

SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi”, reģ.Nr. 41203006844, juridiskā adrese: „Robežkalni”, Kandavas pagasts, Kandavas novads, LV – 3120, tālrunis 63126072, Iepirkumu komisija izsludina iepirkuma procedūru saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju likumu, kad paredzamā līgumcena ir mazāka par Ministru kabineta noteiktajām līgumcenu robežām un Iepirkumu uzraudzības biroja 19.03.2014. apstiprinātajām vadlīnijām „Iepirkumu vadlīnijas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem”, Piegādātās malkas sagatavošana 2016.gadā SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi” katlu mājās. Iepirkuma identifikācijas Nr. KKP/2016/1. Iepirkuma priekšmets: Piegādātās malkas sagatavošana 2016.gadā SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi” katlu mājās.

Iepirkuma nolikumu skatīt šeit.

16.02.2016 iepirkuma procedūra pārtraukta. Iepirkuma procedūras pārtraukšanas iemesls - pretendentu piedāvātā cena pārsniedz pasūtītāja sākotnēji plānoto un ar uzņēmuma dalībnieku saskaņoto maksimāli pieļaujamo līgumcenu.