• Birojs: 63126072; 63126188; 26603244
  • kkp@tukums.lv

2016

Līguma priekšmets: Piegādātās malkas sagatavošana 2016.gadā SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi” katlu mājās”

Iepirkuma identifikācijas numurs: KKP/2016/2

Izsludināšanas datums: 19.02.2016

Pasūtītājs: Kandavas komunālie pakalpojumi SIA

Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 04.03.2016 09:00

Statuss: Pārtraukts

Lēmuma pieņemšanas datums: 07.03.2016

Procedūras veids: Atklāts konkurss

SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi”, reģ.Nr. 41203006844, juridiskā adrese: „Robežkalni”, Kandavas pagasts, Kandavas novads, LV – 3120, tālrunis 63126072, Iepirkumu komisija izsludina iepirkuma procedūru saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju likumu, kad paredzamā līgumcena ir mazāka par Ministru kabineta noteiktajām līgumcenu robežām un Iepirkumu uzraudzības biroja 19.03.2014. apstiprinātajām vadlīnijām „Iepirkumu vadlīnijas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem”, „Piegādātās malkas sagatavošana 2016.gadā SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi” katlu mājās””. Iepirkuma identifikācijas Nr. KKP/2016/2. Iepirkuma priekšmets: Piegādātās malkas sagatavošana 2016.gadā SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi” katlu mājās.

Iepirkuma nolikumu skatīt šeit

07.03.2016 iepirkuma procedūra pārtraukta, iemesls – nav iesniegts neviens piedāvājums.