• Birojs: 63126072; 63126188; 26603244
  • kkp@tukums.lv

2016

Līguma priekšmets „Kokskaidu granulu piegādes 2016./2017.apkures sezonai SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi””
Iepirkuma identifikācijas numurs KKP/2016/8
Izsludināšanas datums 05.09.2016
Pasūtītājs Kandavas komunālie pakalpojumi SIA
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 21.09.2016 09:00
Statuss Noslēdzies
Lēmuma pieņemšanas datums 22.09.2016
Procedūras veids Atklāts konkurss
Piegādātāja nosaukums SIA “SBE LATVIA Ltd” reģ.Nr. 40003356780

SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi”, reģ.Nr. 41203006844, juridiskā adrese: „Robežkalni”, Kandavas pagasts, Kandavas novads, LV – 3120, tālrunis 63126072, Iepirkumu komisija izsludina iepirkuma procedūru saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju likumu, kad paredzamā līgumcena ir mazāka par Ministru kabineta noteiktajām līgumcenu robežām un Iepirkumu uzraudzības biroja 19.03.2014. apstiprinātajām vadlīnijām „Iepirkumu vadlīnijas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem”, „Kokskaidu granulu piegādes 2016./2017.apkures sezonai SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi””. Iepirkuma identifikācijas Nr. KKP/2016/8. Iepirkuma priekšmets: 92 tonnas kokskaidu granulu piegāde 2016./2017.gada apkures sezonai saskaņā ar tehnisko specifikāciju.

Iepirkuma nolikumu skatīt šeit: